Aktualności

Prof. Konrad Raczkowski uzyskał tytuł profesora nauk ekonomicznych

« wróć

Prof. dr hab. Konrad Raczkowski, dyrektor Instytutu Ekonomicznego Społecznej Akademii Nauk, zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2019 r. uzyskał tytuł profesora nauk ekonomicznych.

Najwyższy polski tytuł naukowy dla prof. Raczkowskiego stanowi zwieńczenie kolejnego etapu wieloletniej kariery naukowo-badawczej, jak i dydaktycznej. Profesor Konrad Raczkowski w swoim dorobku posiada ponad 100 prac naukowych, współpracuje z wiodącymi ośrodkami naukowymi na świecie (m.in. University of Cambridge), jest autorem pierwszej międzynarodowej metodyki estymacji luki podatkowej w ujęciu zagregowanym. Przeprowadził także pionierskie w skali światowej badania z zakresu zarządzania publicznego, w których osobisty udział wzięło 13 premierów RP. Ponadto jest laureatem najważniejszej nagrody, jaką można otrzymać w Polsce w zakresie finansów, tj. Prezesa Polskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie finansów.

Panu profesorowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.