Aktualności

Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej

« wróć

Po raz kolejny Polska Komisja Akredytacyjna przyznała pozytywną ocenę Społecznej Akademii Nauk. Szczególne wyróżnienie (najwyższa z możliwych ocen - ocena wyróżniająca) trafiło do SAN za skuteczne zarządzanie jakością kształcenia na kierunkach: bezpieczeństwo narodowe, filologia angielska, informatyka i pedagogika.


Doskonalenie jakości kształcenia w Społecznej Akademii Nauk polega na ciągłym uczeniu się i wdrażaniu nowych rozwiązań organizacyjnych. W rozwój naszej uczelni zaangażowani są kadra dydaktyczna, studenci i pracownicy administracyjni. Nieustannie doskonalimy narzędzia, pozwalające na osiąganie lepszych wyników kształcenia.

Dzięki podejmowanym staraniom SAN postrzegana jest jako uczelnia wzorowo zarządzająca jakością kształcenia na prowadzonych kierunkach. Dowodem na to są kolejne oceny wyróżniające, które są wynikiem kontroli Polskiej Komisji Akredytacyjnej przeprowadzonych na naszej uczelni. Zadaniem Komisji jest dbanie o jakość kształcenia na polskich uczelniach. PKA przeprowadza wizytacje i ocenia pracę konkretnych jednostek. Oprócz tego Komisja zajmuje się również wydawaniem opinii w sprawie m.in. możliwości otworzenia nowego kierunku studiów.

W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim, którzy swoimi postawami i pracą przyczynili się do tak wysokiej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Mamy nadzieję, że proponowane przez nas rozwiązania stosowane przy zarządzaniu jakością przełożą się na sukcesy zawodowe naszych studentów i będą inspiracją do dalszego rozwoju Społecznej Akademii Nauk.