Aktualności

Posiedzenie Rady Biznesu 10.12.2020

« wróć

Rada Biznesu SAN: Pandemia nie przeszkadza we współpracy nauki i biznesu

Zrzeszeni w Radzie Biznesu SAN przedsiębiorcy podkreślają, że pandemia jest dzisiaj największym wyzwaniem dla firm, ale to dzięki dobrze wykształconym kadrom możliwe jest wyjście z kryzysu i tworzenie nowych form dotarcia do klientów.  

 

 

Spotkanie Rady Biznesu SAN otworzył dr Maciej Dębski Prof. SAN (Dyrektor zarządzający Filią SAN w Warszawie). Obok podziękowań za dotychczasową współpracę i wspieranie działań Uczelni zwrócił uwagę na wyjątkowość spotkania. Z całą pewnością jeszcze rok temu nikt by nie zakładał, że większość spotkań biznesowych może odbywać się on-line. Uczelnia przeszła szybką ścieżkę dostosowania do nowych wyzwań – w tym zakresie nie różnimy się w niczym od twardego biznesu – podkreślał prof. Dębski

 

 

W trakcie spotkania Rady Biznesu SAN dr Antoni Kolek (Prodziekan Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie) podsumował wydarzanie zorganizowane w mijającym roku.  Szkoły wyższe to przykłady organizacji długiego trwania. Na uczelniach zmiany wprowadzane są zawsze w długim horyzoncie czasu i opierają się na konsensusie stanowisku wielu interesariuszy: studentów, wykładowców ale też otoczenia biznesowego uczelni. Pomimo pandemii udało się stworzyć w SAN nowe  ramy współpracy nauki i biznesu na miarę organizacji iście wirtualnej – podsumował dr Kolek.   

 

Dr Arkadiusz Derkacz (Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Ekonomia Rozwoju Biznesu) przedstawił wyniki ostatnich prac badawczych dotyczących finansowania firm. Okazuje się, że wiele firm dzięki wsparciu publicznemu ma dzisiaj spore zapasy gotówki, jednak środki te nie pracują w gospodarce i zakłócają wolny rynek. Dlatego niezbędnym jest wypracowanie systemowych rozwiązań pozwalających na zapewnienie płynności finansowej firm w długim okresie. Doraźne rozwiązania mają zawsze charakter niedostosowany do rzeczywistości gospodarczej i generują ogromne zadłużenie państwa. Rolą naukowców jest wspierać firmy i państwo w tworzeniu dobrych rozwiązań stąd coraz więcej opracowań tworzonych przez wykładowców SAN trafić będzie na biurka decydentów – podkreślił Ekspert.

 

Dr Adam Kałowski przedstawił możliwości rozwoju start-upów w Społecznej Akademii Nauk. Opracowanie pozycji książkowej oraz przeprowadzenie badań dotyczących aktualnych wyzwań start-upów będzie elementem diagnozy, na której chcemy oprzeć nowe instrumenty współpracy nauki i biznesu. Naszym celem jest dobrze przygotować projekt i zaoferować studentom unikalne możliwości inkubacji własnych przedsięwzięć biznesowych oraz przygotować młode firmy na zetknięcie z rynkiem – stwierdza dr A. Kałowski.