Studia jednolite magisterskie

Psychologia

Już od 500 zł miesięcznie!

Realizowane zagadnienia

Realizowane moduły:

 1. Przedmioty ogólnokształcące, filozofia, podstawy logiki, socjologia
 2. Statystyka i psychometria
 3. Psychologia ogólna – osobowości, procesów poznawczych, emocji i motywacji
 4. Psychologia zdrowia
 5. Psychologia kliniczna i psychopatologia
 6. Psychologia rozwoju człowieka i wychowawcza
 7. Psychologia osobowości i różnic indywidualnych
 8. Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa
 9. Psychoterapia
 10. Psychologia zdrowia, stresu
 11. Psychologia społeczna
 12. Psychologia zarządzania
 13. Zachowania konsumenckie i marketing
 14. Psychologia ekonomiczna
 15. Rozwój osobisty i kształtowanie talentów 

 

UWAGA! Plan studiów może ulec zmianie.

Zajęcia specjalnościowe i specjalizacyjne

PSYCHOLOGIA ZDROWIA I KLINICZNA

 

Psychologia zdrowia i kliniczna

 • Przedmioty ogólnokształcące, filozofia, podstawy logiki
 • Profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży
 • Specyficzne trudności w uczeniu się
 • Rozmowa i wywiad w psychologii
 • Psychoonkologia – teoria i praktyka kliniczna
 • Psychologiczne problemy niepełnosprawności
 • Psychosomatyka
 • Diagnoza i terapia zaburzeń odżywiania


Psychologia kliniczna dzieci i dorosłych

 • Wybrane metody diagnozy w psychologii klinicznej
 • Zaburzenia okresu dzieciństwa i dorastania
 • Zaburzenia osobowości
 • Etiologiczne i diagnostyczne wyznaczniki zdrowia i choroby
 • Diagnoza neuropsychologiczna – teoria i praktyka
 • Psychologiczne opiniodawstwo sądowe
 • Metody diagnozy małego dziecka
 • Projekcyjne techniki diagnostyczne


Terapia i interwencja kryzysowa

 • Psychologia uzależnień
 • Techniki poznawczo-behawioralne w terapii zaburzeń
 • Treningi antystresowe
 • Psychoterapia – ujęcie integracyjne
 • Diagnoza i terapia ADHD
 • Praca z grupą w terapii uzależnień
 • Interwencja kryzysowa – teoria i praktyka
 • Systemowa terapia rodzin

 

PSYCHOLOGIA BIZNESU

 • Psychologia przedsiębiorczości
 • Psychologiczna analiza zawodu
 • Negocjacje i mediacje
 • Psychologiczne aspekty budowania wizerunku
 • Wybrane aspekty współczesnego marketingu
 • Psychologiczne aspekty rynku pracy
 • Metodyka prowadzenia zajęć warsztatowych
 • Coaching i mentoring – narzędzia wspierania rozwoju kariery
 • Psychologia przywództwa
 • Psychologia motywowania personelu
 • Techniki i narzędzia wywierania wpływu
 • Język komunikatu perswazyjnego

 

UWAGA! Plan studiów może ulec zmianie.