Studia jednolite magisterskie

Psychologia

Już od 670 zł miesięcznie!

Psychologia to kierunek dla osób zainteresowanych poznaniem i wytłumaczeniem różnych przejawów ludzkich aktywności, rozpoczynając od ich motywów, a na indywidualnych i społecznych skutkach kończąc. Pozwala odkryć mechanizmy rządzące ludzką psychiką i zrozumieć postępowanie człowieka w różnych sytuacjach życiowych. Program kształcenia odpowiada na zapotrzebowania rynku i stale rozwijające się potrzeby społeczne zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym. Psychologia wykorzystywana jest dziś dla celów diagnostycznych i terapeutycznych, ale jest też podstawą wielu ważnych dziedzin ludzkiej aktywności i oddzielnych dyscyplin naukowych: zarządzania zasobami ludzkimi, biznesu, marketingu (także politycznego), pedagogiki, sportu czy zarządzania kryzysowego. Bada rozwój osobowości i temperamentu, wyjaśnia relacje międzyludzkie i wpływ emocji i motywacji na podejmowane przez nas działania.

Specjalności

 • Psychologia zdrowia i kliniczna, a w niej specjalizacje:
  • Promocja i psychologia zdrowia
  • Psychologia kliniczna dzieci i dorosłych
  • Psychologia sportu
  • Psychologia uzależnień
  • Psychologia i psychopatologia sądowa
  • Psychologia stresu
  • Interwencja kryzysowa
 • Psychologia doradztwa zawodowego
 • Psychologia biznesu, a w niej specjalizacje:
  • Psychologia doradztwa zawodowego
  • Psychologia HR

Wykładowcy

 • nadz. dr hab. Lucyna Golińska
 • dr Artur Juczyński
 • dr Martyna Kaflik-Pieróg
 • dr Paweł Majchrzak
 • dr Dariusz Tarczyński

Dlaczego warto?

 • Studia o profilu praktycznym – w programie dominują zajęcia praktyczne, kształtujące umiejętności i pozwalające na zdobycie kompetencji wymaganych podczas wykonywanych zawodu psychologa (ćwiczenia i warsztaty).
 • Kadra dydaktyczna posiada zarówno ugruntowaną wiedzę, jak i duże doświadczenie zawodowe.
 • Zawód psychologa zaliczany jest do kategorii zawodów zaufania publicznego i cieszy się niezmiennie dużym prestiżem.
 • Absolwenci Psychologii są bardzo poszukiwani na rynku pracy – nie tylko na stanowiskach psychologów, ale wszędzie tam, gdzie wykorzystuję się wiedzę o człowieku i umiejętności społeczne.