Studia jednolite magisterskie

Psychologia

Już od 620 zł płatnych w 10 ratach

Psychologia to kierunek dla osób zainteresowanych poznaniem i wytłumaczeniem różnych przejawów ludzkich aktywności, rozpoczynając od ich motywów, a na indywidualnych i społecznych skutkach kończąc. Program kształcenia odpowiada na zapotrzebowania rynku i stale rozwijające się potrzeby społeczne zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym. Psychologia wykorzystywana jest dziś dla celów diagnostycznych i terapeutycznych, ale jest też podstawą wielu ważnych dziedzin ludzkiej aktywności i oddzielnych dyscyplin naukowych: zarządzania zasobami ludzkimi, biznesu, marketingu (także politycznego), pedagogiki, sportu czy zarządzania kryzysowego. Od wielu lat należy do najbardziej popularnych i wybieranych kierunków studiów.

Specjalności

 • PSYCHOLOGIA ZDROWIA I KLINICZNA

  • Promocja i psychologia zdrowia
  • Psychologia kliniczna dzieci i dorosłych
  • Terapia psychologiczna i interwencja kryzysowa
  • Psychologia uzależnień
  • Psychologia i psychopatologia sądowa 

 • PSYCHOLOGIA DORADZTWA ZAWODOWEGO

 • PSYCHOLOGIA BIZNESU

 • PSYCHOGERIATRIA (specjalizacja interspecjalnościowa)

 • PSYCHOLOGIA SPORTU (w przygotowaniu)

Wybitni wykładowcy, praktycy

 • prof. dr hab. Lucyna Golińska
 • dr Artur Juczyński
 • dr Martyna Kaflik-Pieróg
 • dr Marek Krawiec
 • dr Paweł Majchrzak
 • dr Dariusz Tarczyński

Dlaczego warto?

 • Praktyczne umiejętności
  Studia o profilu praktycznym – w programie dominują zajęcia praktyczne, kształtujące umiejętności i pozwalające na zdobycie kompetencji wymaganych podczas wykonywania zawodu psychologa (ćwiczenia i warsztaty).

 • Wykładowcy
  Kadra dydaktyczna posiada zarówno ugruntowaną wiedzę, jak i duże doświadczenie zawodowe.

 • Prestiż zawodu
  Zawód psychologa zaliczany jest do kategorii zawodów zaufania publicznego i cieszy się niezmiennie dużym prestiżem. Absolwenci psychologii są bardzo poszukiwani na rynku pracy – nie tylko na stanowiskach psychologów, ale wszędzie tam, gdzie wykorzystuje się wiedzę o człowieku i umiejętności społeczne.