Studia jednolite magisterskie

Psychologia

Już od 620 zł płatnych w 10 ratach

Absolwent jest przygotowany do pracy w obszarach psychologii klinicznej i psychologii zdrowia, psychologii wychowawczej i psychologii rozwoju człowieka, specjalizuje się w zakresie trudności szkolnych, psychologii penitencjarnej i sądowej, psychologii sportu, zarządzania, biznesu i doradztwa zawodowego. Może zajmować się diagnostyką, orzecznictwem, profilaktyką oraz różnymi formami pomocy psychologicznej.

 

Absolwent może podjąć pracę w:

  • placówkach służby zdrowia: poradnie zdrowia psychicznego, oddziały leczenia nerwic, szpitale psychiatryczne,
  • placówkach oświatowych i opiekuńczych, w tym w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i podobnych, domach dziecka,
  • służbach społecznych: instytucjach rynku pracy, agendach pomocy społecznej, biurach karier studenckich, organizacjach pozarządowych,
  • firmach w działach reklamy, HR,
  • policji, wojsku.

 

Absolwent psychologii może pracować w charakterze:

  • psychologa,
  • doradcy zawodowego i/lub personalnego,
  • specjalisty od HR,
  • psychoterapeuty,
  • nauczyciela,
  • coacha,
  • mentora.

Uprawnienia

  • Studia psychologiczne są niezbędną podstawą do podjęcia szkoleń służących do zdobycia umiejętności i uprawnień do prowadzenia psychoterapii.
  • W SAN studenci psychologii mają możliwość uzyskania uprawnień z zakresu przygotowania pedagogicznego