Studia jednolite magisterskie

Psychologia

Już od 670 zł miesięcznie!

Absolwent jest przygotowany do pracy w obszarach psychologii klinicznej i psychologii zdrowia, psychologii wychowawczej i psychologii rozwoju człowieka, specjalizuje się w zakresie trudności szkolnych, psychologii penitencjarnej i sądowej, psychologii sportu, zarządzania, biznesu i doradztwa zawodowego. Może zajmować się diagnostyką, orzecznictwem, profilaktyką oraz różnymi formami pomocy psychologicznej.

 

Absolwent może podjąć pracę w:

 • placówkach służby zdrowia: poradnie zdrowia psychicznego, oddziały leczenia nerwic, szpitale psychiatryczne,
 • placówkach oświatowych i opiekuńczych, w tym w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i podobnych, domach dziecka,
 • służbach społecznych: instytucjach rynku pracy, agendach pomocy społecznej, biurach karier studenckich, organizacjach pozarządowych,
 • firmach w działach reklamy, HR,
 • policji, wojsku.

 

Absolwent psychologii może pracować w charakterze:

 • psychologa,
 • doradcy zawodowego i/lub personalnego,
 • specjalisty od HR,
 • psychoterapeuty,
 • nauczyciela,
 • coacha,
 • mentora.

Uprawnienia

 • Studia psychologiczne są niezbędną podstawą do podjęcia szkoleń służących do zdobycia umiejętności i uprawnień do prowadzenia psychoterapii.
 • W SAN studenci psychologii mają możliwość uzyskania uprawnień z zakresu przygotowania pedagogicznego