Studia jednolite magisterskie

Prawo

Już od 600 zł miesięcznie!

Celem kształcenia na kierunku Prawo jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu szeroko rozumianych nauk prawnych i nauk pokrewnych, jak również wykreowanie umiejętności praktycznych umożliwiających zastosowanie norm prawnych w praktyce. Ideą przyświecającą kierunkowi jest także ukształtowanie studenta, aby na poziomie akademickim posiadał umiejętność samodzielnej interpretacji przepisów prawa, jak również posługiwania się aparatem wykładni w życiu codziennym i praktyce zawodowej. Aby zrealizować ten cel, kadra na kierunku Prawo to prawnicy-praktycy: sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, notariusze, radcowie prawni oraz funkcjonariusze służb mundurowych. Jako jedyna uczelnia w Polsce, SAN stosuje nowatorski program Case Study (law in action), by już od pierwszego roku studiów uczyć studentów umiejętności stosowania prawa w praktyce.

 

Wykładowcy

 

  • Dr n. prawn., dr hab. n. o zdrowiu, prof. nadzw. SAN Justyna Zajdel 
   Praktyka zawodowa w obrębie prawa cywilnego, prawa medycznego, prawa farmaceutycznego. Aktywność dydaktyczna w zakresie prawa cywilnego, prawa medycznego, prawa rodzinnego, prawa pracy.

  • Dr W. Szymański 
   Praktyka zawodowa w obrębie prawa karnego (materialnego i procesowego), Aktywność dydaktyczna w zakresie prawa karnego, kryminalistyki, kryminologii, nauk o przestępstwie, wiktymologii.

  • Dr P. Mikołajczyk – praktyka zawodowa w obrębie prawa cywilnego (materialnego i procesowego), Aktywność dydaktyczna w zakresie prawa rzeczowego, prawa zobowiązań, prawa spadkowego, prawa rodzinnego, prawa pracy, prawa handlowego.

  • Dr A. Korzeniowska-Polak 
   Praktyka zawodowa w zakresie prawa administracyjnego (materialnego i procesowego). Aktywność dydaktyczna w zakresie cywilnego, administracyjnego.

  • Dr Paweł Sydor 
   Praktyka zawodowa w obrębie prawa karnego (materialnego i procesowego), Aktywność dydaktyczna w zakresie prawa karnego, kryminalistyki, kryminologii, nauk o przestępstwie, wiktymologii, logiki prawniczej, socjologii prawa.

  • Dr Agata Kołodziejska 
   Praktyka zawodowa w obrębie prawa konstytucyjnego. Aktywność dydaktyczna w zakresie prawa konstytucyjnego, prawoznawstwa.

 

Dlaczego warto?

 • Nowatorski model kształcenia studentów „law in action”;
 • Kontakt z wykładowcami-praktykami, którzy na co dzień wykonują odpowiednio zawód sędziego, prokuratora, adwokata, notariusza i radcy prawnego;
 • Ukierunkowanie na praktykę, co umożliwia już w czasie studiów zdobycie wiedzy praktycznej i umiejętność właściwej interpretacji przepisów oraz poznanie wymarzonego zawodu w każdym jego aspekcie;
 • Wywodząca się z prawa rzymskiego maksyma ius est ars boni et aequi pokazuje, że studia prawnicze to przyszłość, która zapewni Ci ciekawą i satysfakcjonującą pracę;
 • Specjalności zgodne z aplikacjami prawniczymi;
 • Możliwość przystąpienia po studiach do egzaminów na wybraną przez siebie aplikację;
 • Cyklicznie organizowane „Akademickie Forum Prawne” umożliwiające spotkanie z prawnikami–praktykami, rozwiązywanie kazusów, udział w rozprawach sądowych i przygotowaniu symulacji rozpraw.