Studia jednolite magisterskie

Prawo

Już od 600 zł miesięcznie!

Absolwent kierunku Prawo będzie przygotowany do:

  • Ubiegania się o każdą z aplikacji prawniczych – adwokacką, radcowską, sędziowską, prokuratorską, legislacyjną
  • Udzielania pomocy prawnej i świadczenia obsługi prawnej w tych zawodach prawniczych, które nie wymagają posiadania ukończonej aplikacji prawnej
  • Prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

 

Absolwent studiów na kierunku Prawo może podjąć pracę w organach władzy publicznej oraz w innych podmiotach, zwłaszcza w:

  • organach ochrony prawnej – sądy, prokuratura, kancelarie adwokackie, kancelarie notarialne, biura organów kontroli państwowej itp.,
  • podmiotach gospodarczych realizujących róże rodzaje działalności, zarówno prywatnych, jak również państwowych i samorządowych,
  • urzędach organów państwowych: organów władzy ustawodawczej, organów władzy wykonawczej, zwłaszcza organów administracji rządowej, organach władzy sądowniczej,
  • urzędach jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli,
  • podmiotach działających na rynku finansowym,
  • podmiotach leczniczych i jednostek kontrolujących udzielanie świadczeń zdrowotnych (np. NFZ),
  • instytucjach i organizacjach niepublicznych wymagających przygotowania prawniczego.