Studia jednolite magisterskie

Fizjoterapia

Już od 610 zł miesięcznie!

Realizowane zagadnienia

 • anatomia prawidłowa człowieka
 • anatomia funkcjonalna i czynnościowa
 • fizjologia i fizjologia wysiłku
 • biologia medyczna i genetyka
 • farmakologia w fizjoterapii
 • biomechanika
 • biofizyka
 • kinezjologia
 • kinezyterapia
 • fizykoterapia
 • terapia manualna i neuromobilizacje
 • medycyna fizykalna i balneoklimatologia
 • odnowa biologiczna
 • masaż klasyczny
 • drenaż limfatyczny
 • protetyka i ortotyka
 • aktywność ruchowa adaptacyjna
 • fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych (kardiologia, pulmunologia, chirurgia, ginekologia i położnictwo, pediatria, geriatria, psychiatria, onkologia, medycyna paliatywna)
 • fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu (ortopedia, traumatologia, medycyna sportowa, reumatologia, neurologia i neurochirurgia)
 • diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w dysfunkcjach narządu ruchu, chorobach wewnętrznych, w wieku rozwojowym

 

UWAGA! Plan zajęć może ulec zmianie.