Studia jednolite magisterskie

Fizjoterapia

Już od 480 zł miesięcznie!

Realizowane zagadnienia

 • anatomia prawidłowa człowieka
 • anatomia funkcjonalna i czynnościowa
 • fizjologia i fizjologia wysiłku
 • biologia medyczna i genetyka
 • farmakologia w fizjoterapii
 • biomechanika
 • biofizyka
 • kinezjologia
 • kinezyterapia
 • fizykoterapia
 • terapia manualna i neuromobilizacje
 • medycyna fizykalna i balneoklimatologia
 • odnowa biologiczna
 • masaż klasyczny
 • drenaż limfatyczny
 • protetyka i ortotyka
 • aktywność ruchowa adaptacyjna
 • fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych (kardiologia, pulmunologia, chirurgia, ginekologia i położnictwo, pediatria, geriatria, psychiatria, onkologia, medycyna paliatywna)
 • fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu (ortopedia, traumatologia, medycyna sportowa, reumatologia, neurologia i neurochirurgia)
 • diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w dysfunkcjach narządu ruchu, chorobach wewnętrznych, w wieku rozwojowym

 

UWAGA! Plan studiów może ulec zmianie.

Zajęcia i praktyki kliniczne

Zajęcia i praktyki kliniczne realizowane są w:

 • Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie
  • Klinika Ortopedii i Traumatologii
  • Klinika Neurologii
  • Klinika Rehabilitacji
  • Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii
  • Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
 • Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 • Instytut "Pomnik -Centrum Zdrowia Dziecka"
 • Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr J. Bogdanowicza w Warszawie
 • Medi System MAZOWIA – ośrodku rehabilitacyjno-opiekuńczo-leczniczym