Studia jednolite magisterskie

Fizjoterapia

Już od 480 zł miesięcznie!

Oferta dla absolwentów studiów I stopnia (licencjat):

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów, określiło kierunki studiów: lekarski, lekarsko-dentystyczny, analityka medyczna, farmacja, fizjoterapia, weterynaria, prawo i prawo kanoniczne są prowadzone, jako jednolite studia magisterskie.

 

Studenci, którzy rozpoczęli naukę na kierunku Fizjoterapii jeszcze
w formacie podzielonym na studia I stopnia (licencjackie) i
II stopnia (magisterskie) mogą uzyskać tytuł zawodowy magistra, jeżeli uzyskają dyplom ukończenia studiów II stopnia do 30 września 2022 roku.

Zauważamy jednak, że wiele osób po studiach I stopnia nie kontynuowało nauki, a od roku akademickiego 2021/2022 możliwe jest podjęcie studiów na kierunku Fizjoterapia jedynie na 5 letnich jednolitych studiach magisterskich. Chcąc umożliwić absolwentom studiów I stopnia kierunku Fizjoterapia kontynuację nauki i zdobycie odpowiednich kwalifikacji zawodowych i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów zapraszamy osoby, które ukończyły studia licencjackie na kierunku Fizjoterapia na dedykowane im dokształcające/uzupełniające jednolite studia magisterskie pozwalające uzyskać tytuł zawodowy magistra przy uwzględnieniu osiągniętych efektów uczenia się na studiach
I stopnia.

 

Kto może skorzystać z oferty?

Jeżeli nie udało Ci się w terminie zrekrutować lub ukończyć studiów II stopnia na kierunku fizjoterapia to ta oferta skierowana jest właśnie
do Ciebie. Zapraszamy do podjęcia studiów na wyżej wymienionym kierunku studiów . Specjalnie przygotowany program zakłada, że student - absolwent studiów I stopnia w ciągu trzech lat studiów uzyska tytuł magistra na kierunku fizjoterapia.

 

Propozycja skierowana jest do kandydatów, którzy chcą wykorzystać możliwości kontynuacji studiów w systemie „uzupełniających” studiów magisterskich oszczędzając czas i podnieść w okresie 3 lat swoje dotychczasowe kwalifikacje zawodowe.

Potrzebne dokumenty

Wśród wymaganych dokumentów muszą znaleźć się m.in.:

  • dyplom i suplement studiów I stopnia (studia ukończone nie później niż w 2016 roku*)
  • ważne prawo wykonywania zawodu.

W przypadku wcześniejszego ukończenia studiów niezbędne będzie udokumentowanie pracy w zawodzie fizjoterapeuty w zespołach opieki zdrowotnej oraz minimum 5-cio letnie doświadczenie zawodowe.

 

Dokumenty przyjmowane są w Dziekanacie Nauk Medycznych.

Chcesz dowiedzieć się więcej informacji? Skontaktuj się z nami!

Informacje na temat oferty udzielane są w Biurze Rekrutacji oraz w Dziekanacie Nauk Medycznych.

 

Biuro Rekrutacji
ul. Łucka 11

00-842 Warszawa

tel. 22 656 36 18
e-mail: rekrutacja_wawa@san.edu.pl

 

Dziekanat Nauk Medycznych
ul. Łucka 11

00-842 Warszawa

tel. 22 656 36 72
e-mail: dziekanatwnm@san.edu.pl