Studia jednolite magisterskie

Fizjoterapia

Już od 480 zł miesięcznie!

Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek,

ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu

(Wojciech Oczko)

 

Pionierem rehabilitacji w Polsce był prof. dr hab. med. Wiktor Dega. Jej historia sięga niemal 60 lat. Fizjoterapia jest działem współczesnej medycyny klinicznej obejmującej leczenie okołooperacyjne i działania profilaktyczne. Może być samodzielną metodą leczenia lub stanowić uzupełnienie farmakoterapii i leczenia operacyjnego. Opiera się na metodach fizjoterapeutycznych takich jak: balneoterapia, hydroterapia, masaż leczniczy, kinezyterapia, elektroterapia czy magnetoterapia. Dzięki fizjoterapii możliwy jest szybszy powrót pacjentów do zdrowia i pełnej aktywności fizycznej. Od wielu lat toczono dyskusję o umiejscowieniu fizjoterapii i zawodu fizjoterapeuty w stosunku do innych zawodów. Kwestię te rozstrzygnięto ustawą o zawodzie fizjoterapeuty w 2015 r. wpisując ją na listę zawodów medycznych. Określono w niej wymogi dotyczące wykonywania zawodu fizjoterapeuty, kształcenia zawodowego oraz odpowiedzialności zawodowej. Ustawa ta przywróciła po dniu 1 października 2017 r. jednolite 5-letnie studia wyższe w zakresie fizjoterapii oraz wyznaczyła konieczność w czasie ich trwania odbycia 6-miesięcznej praktyki zawodowej. Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra oraz złożeniem Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego, zwanego dalej „PEF”, z wynikiem pozytywnym.

 

W chwili obecnej w Polsce i na świecie notowany jest deficyt doświadczonych specjalistów w zakresie fizjoterapii narządu ruchu, neurologii, onkologii, geriatrii, itp., dlatego też tak ważnym jest uzyskanie właściwego wykształcenia, a co za tym idzie kompleksowej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie anatomii i fizjologii człowieka, biomechaniki, zabiegów fizykalnych (fizykoterapia), leczenia ruchem (kinezyterapia), podstaw klinicznych chorób wewnętrznych i układu narządu ruchu. Nauka na kierunku Fizjoterapia to nie tylko teoria, to przede wszystkim praktyka zawodowa i zajęcia kliniczne.

Dlaczego warto?

 • Program studiów obejmuje zajęcia m.in. z anatomii prawidłowej i funkcjonalnej dających podstawę do nauki prawidłowej diagnostyki i terapii, z zakresu leczenia ruchem (kinezyterapii) i zabiegów fizykoterapeutycznych (m.in. światłolecznictwa, laseroterapii, wodolecznictwa, elektroterapii i magnetoterapii) stosowanych u chorych z różnego rodzaju zaburzeniami czynnościowymi i strukturalnymi
 • Ze względu na obserwowaną urazowość w sporcie, aktywny wysiłek, wypadki komunikacyjne oraz siedzący tryb życia, jak i starzenie się społeczeństwa zawód fizjoterapeuty wymieniany jest wśród pięciu najbardziej rozwojowych na świecie.
 • Podczas studiów nauczysz się diagnostyki funkcjonalnej pacjenta, kwalifikowania, planowania i prowadzenia zabiegów fizykoterapii, kinezyterapii, masażu, doboru i zlecania wyrobów medycznych, prowadzenia działalności fizjoprofilaktycznej, polegającej na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych oraz kształtowaniu i podtrzymywaniu sprawności i wydolności osób w różnym wieku w celu zapobiegania niepełnosprawności, wydawania opinii i orzeczeń odnośnie do stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii.
 • Praktyki zawodowe w nowoczesnych placówkach medycznych w Warszawie i okolicach pozwolą Ci zdobyć gruntowną wiedzę i umiejętności praktyczne, a także nawiązać pierwsze zawodowe kontakty.
 • Po ukończeniu tego kierunku będzie można podjąć pracę na różnych stanowiskach zgodnie z zainteresowaniami, pogłębiać swoją wiedzę na kursach doskonalących, prowadzić profilaktykę prozdrowotną, promować zdrowie oraz pracować w ośrodkach sportowych.
 • Wiedzę przekazywać będą znakomici specjaliści: kierownicy klinik rehabilitacyjnych oraz uznani lekarze.
 • Studiując na kierunku Fizjoterapia zdobywasz samodzielny zawód medyczny.

Wykładowcy-praktycy

 

 • dr n. kf. Anna Olczak
 • dr n. med. Bartłomiej Szrajber
 • dr n. kf. Hanna Tchórzewska
 • dr n. kf. Agnieszka Niemierzycka
 • dr n. kf. Andrzej Magiera
 • dr n. kf. Agnieszka Zdrodowska
 • dr n. med. Anna Midak-Siewirska
 • dr n. kf. Waldemar Skowroński
 • dr n. med. Jolanta Olesińska

Uprawnienia

Fizjoterapeuta, który uzyskał tytuł zawodowy magistra oraz złożył Państwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny, zwany również „PEF”, z wynikiem pozytywnym może podjąć pracę na samodzielnym stanowisku fizjoterapeuty w szpitalach, klinkach, sanatoriach, w Ośrodkach Sportowych, w Centrach medycznych, SPA, w ośrodkach rekreacyjnych.