Studia jednolite magisterskie

Fizjoterapia

Już od 590 zł płatnych w 10 ratach

Kierunek fizjoterapii, jak i zawód fizjoterapeuty przynależy do nauk medycznych, stanowi główny dział rehabilitacji medycznej i nauk związanych ze sportem. Obok zawodu lekarza i pielęgniarki wymieniany jest wśród najbardziej rozwojowych zawodów na świecie, a popyt na specjalistów z tego zakresu wzrasta nie tylko w kraju, ale także za granicą, gdzie Polscy fizjoterapeuci znajdują z powodzeniem pracę i są bardzo cenieni.

 

Fizjoterapia to dziedzina, która wymaga bardzo rozległej wiedzy i znacznych umiejętności praktycznych. Jest to wiedza o wykorzystaniu, w celach terapeutycznych, naturalnych zdolności organizmu do reakcji na różnego rodzaju bodźce.

 

Nowoczesne leczenie to leczenie kompleksowe, które polega na diagnostyce i leczeniu fizjoterapeutycznym. Niejednokrotnie dobry fizjoterapeuta zastąpi leczenie operacyjne i nieodłączne jest w leczeniu zachowawczym i chorobach przewlekłych. Fizjoterapia wykorzystana jest w leczeniu z zakresu ortopedii, traumatologii, neurologii, neurochirurgii, kardiologii, pediatrii i wielu innych specjalności medycznych. Fizjoterapia jest dziedziną niezbędną w powrocie do funkcjonowania po leczeniu operacyjnym, długim unieruchomieniu po urazach, w postępowaniu leczniczym w chorobach przewlekłych, wadach genetycznych i różnych dysfunkcjach wrodzonych.

 

Jej głównym zadaniem jest usprawnianie osób, które utraciły zdrowie, bądź są niepełnosprawne, poprzez usunięcie dolegliwości towarzyszących chorobie oraz zapobieganie jej postępowi i nawrotom, zwalczaniu bólu i stanów zapalnych, poprawie sprawności poszczególnych narządów, jak i również całego organizmu.

 

Fizjoterapeuta najczęściej nie potrzebuje skomplikowanego sprzętu, aby osiągnąć efekty w swojej pracy. Na pewno musi doskonale znać możliwości ludzkiego ciała. Dzięki czemu może usprawniać pacjentów po wylewach, operacjach. Nasze społeczeństwo się starzeje. Coraz bardziej potrzebuje wykwalifikowanej kadry zajmującej się rehabilitacją pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi.

 

Studia uzupełniające magisterskie: oferta dla studentów, którzy ukończyli studia I stopnia. Studenci powinni kontynuować naukę na studiach II stopnia, celem uzupełnienia wiedzy na temat fizjoterapii. Zdobycie wiedzy i uzyskanie tytułu magistra fizjoterapii pozwala na samodzielną pracę.

 

Studia jednolite magisterskie: zgodnie z Ustawą z 25 września 2015 roku o zawodzie fizjoterapeuty, zawód fizjoterapeuty jest samodzielnym zawodem medycznym, Ustawa przywróciła po dniu 1 października 2017 r. jednolite 5-letnie studia wyższe w zakresie fizjoterapii, oraz wyznaczyła konieczność w czasie ich trwania odbycia 6-miesięcznej praktyki zawodowej. Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra oraz złożeniem Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego, zwanego dalej „PEF”, z wynikiem pozytywnym.

Specjalość

 • Rehabilitacja medyczna

Wybitni wykładowcy, praktycy

 • dr hab. nauk med. Prof. Janusz Domaniecki
 • dr hab. nauk med. Prof. Janusz Płomiński
 • prof. dr hab. nauk med. Krzysztof Kwiatkowski
 • prof. dr hab. nauk med. Kazimierz Rąpała  
 • prof. dr hab. nauk med.  Adam Stępień  
 • dr n. kf. Andrzej Magiera 
 • dr n. kf. Agnieszka Niemierzycka  
 • dr n. kf. Anna Olczak  
 • dr n. kf. Hanna Tchórzewska  
 • dr n. med. Bartłomiej Szrajber 
 • dr n. med. Samer Tayara 
 • dr n. med. Malgorzata Tłustochowicz 

Dlaczego warto?

 • Ze względu na obserwowaną urazowość w sporcie, aktywny wysiłek, wypadki komunikacyjne oraz siedzący tryb życia, jak i starzenie się społeczeństwa zawód fizjoterapeuty wymieniany jest wśród pięciu najbardziej rozwojowych na świecie.
 • Podczas studiów nauczysz się stosowania rozmaitych zabiegów kinezyterapeutycznych (ćwiczeń leczniczych) i zabiegów fizykoterapeutycznych (m.in. światłolecznictwa, laseroterapii, wodolecznictwa, elektroterapii i magnetoterapii) w takich działach medycyny jak ortopedia, neurologia, reumatologia, kardiologia, ginekologia i położnictwo.
 • Praktyki zawodowe w nowoczesnych placówkach medycznych w Warszawie i okolicach pozwolą Ci zdobyć gruntowną wiedzę i umiejętności praktyczne, a także nawiązać pierwsze zawodowe kontakty.
 • Po ukończeniu tego kierunku będzie można podjąć pracę na różnych stanowiskach zgodnie z zainteresowaniami, pogłębiać swoją wiedzę na kursach doskonalących, prowadzić profilaktykę prozdrowotną, promować zdrowie oraz pracować w ośrodkach sportowych.
 • Wiedzę przekazywać będą znakomici specjaliści: kierownicy klinik rehabilitacyjnych oraz uznani lekarze.
 • Studiując na kierunku Fizjoterapia zdobywasz samodzielny zawód medyczny.

Uprawnienia

Fizjoterapeuta, który uzyskał tytuł zawodowy magistra oraz złożył Państwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny, zwany dalej „PEF”, z wynikiem pozytywnym może podjąć pracę na samodzielnym stanowisku fizjoterapeuty w szpitalach, klinkach, sanatoriach, w Ośrodkach Sportowych, w Centrach medycznych, SPA, w ośrodkach rekreacyjnych.

Zajęcia i praktyki kliniczne

 • Wojskowy Instytut Medyczny

  – Klinika Ortopedii i Traumatologii
  – Klinika Ortopedii
  – Klinika Neurologii
  – Klinika Rehabilitacji
  – Klinika Chorób wew. i reumatologii
  – Klinika Chorób wew. i kardiologii
  – Centrum Onkologii Instytut ul. Rentgena

 • Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
 • Wojewódzki Szpital Dziecięcy ul. Niekłańska – Zakład Rehabilitacji