Studia II stopnia

Zarządzanie

Już od 480 zł miesięcznie!

 • Koncepcje zarządzania
 • Decyzje menedżerskie
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie kompetencjami
 • Zarządzanie procesami
 • Kierowanie zespołem projektowym i pracowniczym
 • Budowanie i kreowania marki
 • Psychologia zarządzania
 • Makroekonomia
 • Prawo cywilne
 • Prawo gospodarcze, publiczne, handlowe

Zarządzanie zasobami ludzkimi: 

 • Budowa zespołów pracowniczych  
 • Trening umiejętności menadżerskich 
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim 

 

Zarządzanie w organizacji: 

 • Motywowanie pracownika w organizacji 
 • Zarządzanie czasem i zmianami 
 • Nowe trendy w zarządzaniu potencjałem społecznym w organizacji  

 

Marketing: 

 • Budowanie i kreowanie marki 
 • Planowanie i realizacja kampanii promocyjnych  
 • Marketing w mediach społecznościowych

 

Psychologia biznesu:

 • psychologiczne bariery efektywności w biznesie 
 • psychologia kariery zawodowej
 • trening kreatywności/asertywności 

 

UWAGA! Plan studiów może ulec zmianie.