Już od 510 zł miesięcznie!

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie kształci najwyższej klasy specjalistów z zakresu zarządzania. Studenci nie tylko zdobywają wiedzę teoretyczną, ale poznają także najlepsze praktyki wykorzystywane w zarządzaniu współczesną organizacją, sposoby służące wzmacnianiu pozycji firmy na rynku oraz usprawniające jej funkcjonowanie. Podczas dwuletnich studiów studenci mają okazję poznać zasady zarządzania przedsiębiorstwem oraz szlifować własne pomysły biznesowe. 

Specjalności

 • Marketing
 • Psychologia biznesu
 • Zarządzanie organizacją
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Dlaczego warto?

 • Praktyczny charakter zajęć dydaktycznych 
  Omawianie studiów przypadków, analiza i rozwiązywanie realnych problemów zarządczych, sytuacji konfliktowych.
 • Program studiów odpowiadający na wyzwania rynku pracy
  Program studiów konsultowany z pracodawcami i przedstawicielami biznesu tak, aby jak najbardziej odpowiadał potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.
 • Wybitni wykładowcy i praktycy 
  Wykłady specjalnościowe prowadzone przez doświadczonych praktyków, którzy znają realia rynku i aktualnie występujące problemy.
 • Networking i udział w konferencjach
  Możliwość nawiązania kontaktów zawodowych. Możliwość uczestnictwa w konferencjach, projektach oraz certyfikowanych szkoleniach.
 • Clark University
  Możliwość jednoczesnej realizacji studiów II stopnia i studiów organizowanych we współpracy z Clark University z USA.

Wykładowcy-praktycy

 • dr hab. Sylwia Wojciechowska-Filipek, prof. SAN - menedżer i praktyk; specjalista w zakresie zarządzania informacją; ma ponad 15 lat doświadczenia w zakresie pracy w sektorze komercyjnych instytucji finansowych, w tym ponad 10 lat doświadczenia na stanowiskach zarządczych
 • dr Maciej Dębski - specjalista z zakresu marketingu, z bogatym doświadczeniem w zakresie pełnienia funkcji organizacyjnych i na stanowiskach zarządzających
 • dr Antoni Kolek - specjalista i praktyk posiadający doświadczenie z zakresu koordynacji, zarządzania i prowadzenia projektów restrukturyzacyjnych
 • dr Violetta Wróblewska - wieloletni praktyk, psycholog, terapeuta, trener rozwoju osobistego; posiada bogate doświadczenie, w tym w zakresie pracy na stanowiskach menedżerskich w dużych i średnich firmach
 • prof. dr hab. Konrad Raczkowski
 • dr Arkadiusz Derkacz - menadżer, praktyk, dyrektor w firmie produkcyjnej
 • mgr Miron Maicki
 • prof. dr hab. Jan Solarz
 • dr Mariusz Wróblewski
 • dr Magdalena Karolak-Michalska
 • dr Elżbieta Klamut
 • prof. dr hab. Wojciech Nasierowski