Studia II stopnia

Zarządzanie

Już od 530 zł miesięcznie!

Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie rozwijają kompetencje niezbędne do podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach specjalistycznychkierowniczych średniego i wyższego szczebla, doradcówliderów projektów w przedsiębiorstwach, grupach kapitałowych, instytucjach non profit oraz w jednostkach administracji państwowej i samorządowej, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

  • Absolwent tych studiów posiada pogłębioną wiedzę z zakresu zarządzania, ekonomii i dyscyplin pokrewnych, ma zaawansowane umiejętności w zakresie krytycznej analizy, interpretacji oraz oceny zjawisk ekonomicznych i społecznych. Charakteryzuje się rozwiniętymi kompetencjami menedżerskimi, w tym umiejętnością sprawnego podejmowania decyzji, planowania i organizowania pracy, kierowania zespołami pracowniczymi, efektywnego komunikowania oraz skutecznego prowadzenia negocjacji.

 

  • Zdobyte podczas studiów wiedza i umiejętności oraz rozwinięte kompetencje menedżerskie będą przydatne zarówno w przypadku podjęcia pracy zawodowej na rynku krajowym lub zagranicznym, jak i w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Absolwenci studiów II stopnia mogą kontynuować edukację na:

  • studiach III stopnia (doktoranckich) – Nauki ekonomiczne: Zarządzanie.
  • studiach amerykańskich, realizowanych we współpracy z Clark University z USA kończących się uzyskaniem tytułu Master of Science in Professional Communication.