Studia II stopnia

Zarządzanie

Już od 480 zł miesięcznie!

Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie rozwijają kompetencje niezbędne do podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach specjalistycznychkierowniczych średniego i wyższego szczebla, doradcówliderów projektów w przedsiębiorstwach, grupach kapitałowych, instytucjach non profit oraz w jednostkach administracji państwowej i samorządowej, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

  • Absolwent tych studiów posiada pogłębioną wiedzę z zakresu zarządzania, ekonomii i dyscyplin pokrewnych, ma zaawansowane umiejętności w zakresie krytycznej analizy, interpretacji oraz oceny zjawisk ekonomicznych i społecznych. Charakteryzuje się rozwiniętymi kompetencjami menedżerskimi, w tym umiejętnością sprawnego podejmowania decyzji, planowania i organizowania pracy, kierowania zespołami pracowniczymi, efektywnego komunikowania oraz skutecznego prowadzenia negocjacji.
  • Kontakt z wykładowcami oraz innymi studentami pozwala na rozwijanie własnych pomysłów i idei. Dzięki możliwości swobodnego prezentowania własnych pomysłów i konstruktywnemu podejściu do pracy absolwenci kierunku zarzadzanie zyskują nowe spojrzenie na dotychczas realizowane projekty i procesy biznesowe. Efektem tych refleksji są często nowe pomysły biznesowe, wdrożenia czy innowacje w prowadzonych przez studentów firmach.
  • Zdobyte podczas studiów wiedza i umiejętności oraz rozwinięte kompetencje menedżerskie będą przydatne zarówno w przypadku podjęcia pracy zawodowej na rynku krajowym lub zagranicznym, jak i w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej.