Studia II stopnia

Zarządzanie w turystyce*

Już od 480 zł miesięcznie!

Wybrane zagadnienia w ramach modułu profilowego

  • Gospodarka turystyczna
  • Organizacja zakładu usług turystycznych
  • Zarządzanie strategiczne
  • Integracja europejska
  • Zarządzanie procesami
  • Budowanie wizerunku organizacji turystycznej
  • Psychologia zarządzania

 

UWAGA! Plan studiów może ulec zmianie.