Studia II stopnia

Zarządzanie w turystyce*

Już od 480 zł miesięcznie!

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Celem profilu Zarządzanie w turystyce, realizowanego na kierunku Zarządzanie, jest przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w turystyce i rekreacji, jak również zrozumienie zasad i reguł rządzących gospodarką na rynku usług turystycznych. Niewątpliwym walorem jest ścieżka przedmiotów specjalnościowych realizowana już na pierwszym roku studiów II stopnia.

 

Studenci nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania podmiotami działającymi w branży usług turystycznych i rekreacyjnych, budowania przewagi konkurencyjnej oraz zarządzania strategicznego przy wykorzystaniu walorów krajoznawczych i regionalnych danego obszaru geograficznego. Student w toku kształcenia nabędzie twarde i miękkie umiejętności zarządcze w obszarze zarządzania kompetencjami pracowniczymi na różnych szczeblach struktury organizacyjnej w branży turystycznej, jak również zostanie przygotowany do pracy w wymagającym środowisku międzynarodowym. Specjalność adresowana jest dla osób wykazujących gotowość do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w sektorze usług, do pracy biurach podróży na stanowisku zarządczym, hotelarstwie, ośrodkach sportowych i rekreacyjnych, centrach rekreacji i odnowy biologicznej, gospodarstwach agroturystycznych, administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych i stowarzyszeniach.

 

W toku kształcenia student będzie miał możliwość poznania zasad organizacji pracy w jednostkach turystycznych i rekreacyjnych, w tym struktur organizacyjnych, planowania i podziału pracy oraz kontroli.

Dlaczego warto?

To co wyróżnia specjalność Zarządzanie w turystyce w Społecznej Akademii Nauk to między innymi:

  • Program studiów, który obejmuje zagadnienia związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem turystycznym i rekreacyjnym, hotelem, biurem podróży czy ośrodkiem wypoczynkowym, a także najnowsze technologie informatyczne, problemy ochrony środowiska naturalnego, oddziaływania człowieka na otoczenie oraz naukę o dobrach kultury czy urokach krajobrazu.
  • Możliwość udziału studentów w obozach szkoleniowych turystyki kwalifikowanej.
  • Wykładowcy - praktycy z długoletnim doświadczeniem w prowadzeniu m.in. biur podróży, hoteli, organizacji wycieczek, współpracy międzynarodowej, czy eksperci z zakresu marketingu turystycznego.
  • Zajęcia praktyczne prowadzone w formie ćwiczeń, warsztatów, analiz przypadków, a także gier strategicznych i symulacyjnych.
  • Specjalistyczne kompetencje językowe zdobywane podczas studiów , niezbędne do wykonywania działalności zawodowej w obszarze turystyki i rekreacji.
  • Możliwość zdobywania dodatkowych umiejętności podczas praktyk realizowanych w ramach programu Erasmus.

 

 

dr Renata Runiewicz

Adiunkt w Społecznej Akademii Nauk (SAN) w Warszawie. Doktor nauk humanistycznych z zakresu pedagogiki. Koordynator kierunku Zarządzanie studia magisterskie w SAN. Pracownik dydaktyczny Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Specjalistka z zakresu państw bałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia), bezpieczeństwa narodowego, zarządzania, polityki oświatowej, praw i wolności człowieka i obywatela.