Studia II stopnia

Zarządzanie w turystyce*

Już od 530 zł miesięcznie!

Celem profilu Zarządzanie w turystyce, realizowanego na kierunku Zarządzanie, jest przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w turystyce i rekreacji, jak również zrozumienie zasad i reguł rządzących gospodarką na rynku usług turystycznych. Niewątpliwym walorem jest ścieżka przedmiotów specjalnościowych realizowana już na pierwszym roku studiów II stopnia.

 

Studenci nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania podmiotami działającymi w branży usług turystycznych i rekreacyjnych, budowania przewagi konkurencyjnej oraz zarządzania strategicznego przy wykorzystaniu walorów krajoznawczych i regionalnych danego obszaru geograficznego. Student w toku kształcenia nabędzie twarde i miękkie umiejętności zarządcze w obszarze zarządzania kompetencjami pracowniczymi na różnych szczeblach struktury organizacyjnej w branży turystycznej, jak również zostanie przygotowany do pracy w wymagającym środowisku międzynarodowym. Specjalność adresowana jest dla osób wykazujących gotowość do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w sektorze usług, do pracy biurach podróży na stanowisku zarządczym, hotelarstwie, ośrodkach sportowych i rekreacyjnych, centrach rekreacji i odnowy biologicznej, gospodarstwach agroturystycznych, administracji rządowej i samorządowej, organizacjach społecznych i stowarzyszeniach.

 

W toku kształcenia student będzie miał możliwość poznania zasad organizacji pracy w jednostkach turystycznych i rekreacyjnych, w tym struktur organizacyjnych, planowania i podziału pracy oraz kontroli.