Studia II stopnia

Zarządzanie w turystyce*

Już od 480 zł miesięcznie!

Absolwenci tych studiów będą wysoko wykwalifikowanymi specjalistami w obszarze turystyki i rekreacji. Zostaną wyposażeni w toku kształcenia dydaktycznego w wiedzę i umiejętności umożliwiające pracę w branży turystycznej, instytucjach publicznych, administracyjnych i samorządowych. Będą przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego, czy biura podróży.

W szczególności absolwent nabędzie umiejętności: 

 • wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu turystyki i rekreacji oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów i oczekiwań klientów, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań;
 • wykorzystania umiejętności analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, komunikowania się z jednostką i grupą społeczną, a także analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności turystyczno-rekreacyjnej;
 • wykorzystania w swojej pracy nowoczesnych technologii, sprzętu informatycznego i aparatury technicznej stosowanej na różnych stanowiskach pracy w branży turystycznej i rekreacyjnej;
 • trafnej interpretacji danych liczbowych, analizy przykładowych badań, formułowania wniosków dotyczących różnych aspektów turystyki i rekreacji;
 • określonych specjalistycznych umiejętności z zakresu wybranych form aktywności rekreacyjnych, turystycznych lub sportowych;
 • planowania i prognozy procesów i zjawisk społecznych, gospodarczych i kulturowych z zakresu turystyki.

Absolwenci specjalności są przygotowani do podjęcia pracy w:

 • biurach podróży
 • hotelach, pensjonatach, hostelach i ośrodkach wypoczynkowych
 • ośrodkach rekreacji i sportu
 • gospodarstwach agroturystycznych
 • instytucjach administracji publicznej
 • organizacjach społecznych