Studia II stopnia

Stosunki międzynarodowe*

Już od 530 zł miesięcznie!

Realizowane przedmioty

 • Zarządzanie bezpieczeństwem ekonomicznym;

 • Prawo cywilne;

 • Makroekonomia;

 • Biznes międzynarodowy;

 • Koncepcje zarządzania;

 • Psychologia zarządzania;

 • Prezentacje biznesowe;

 • Zarządzanie procesami;

 • Finanse międzynarodowe

 • Zagraniczna polityka ekonomiczna państw;

 • Tożsamość narodowa we współczesnej Europie;

 • Cele i zadania służby dyplomatyczno-konsularnej;

 • Wojny we współczesnym świecie;

 • Problemy dezintegracji we współczesnej Europie;

 • Zarządzanie strategiczne;

 • Integracja europejska.

   

  Lista przedmiotów jest z każdym rokiem poszerzana i uaktualniana.