Studia II stopnia

Zarządzanie relacjami międzynarodowymi*

Już od 460 zł miesięcznie!

Wybrane zagadnienia w ramach modułu profilowego

 • Zarządzanie bezpieczeństwem ekonomicznym
 • Prawo cywilne
 • Makroekonomia
 • Biznes międzynarodowy
 • Koncepcje zarządzania
 • Psychologia zarządzania
 • Prezentacje biznesowe
 • Zarządzanie procesami
 • Finanse międzynarodowe
 • Zagraniczna polityka ekonomiczna państw
 • Tożsamość narodowa we współczesnej Europie
 • Cele i zadania służby dyplomatyczno-konsularnej
 • Wojny we współczesnym świecie
 • Problemy dezintegracji we współczesnej Europie
 • Zarządzanie strategiczne
 • Integracja europejska

 

UWAGA! Plan studiów może ulec zmianie.