Studia II stopnia

Stosunki międzynarodowe*

Już od 530 zł miesięcznie!

We współczesnym świecie przepływ informacji za pośrednictwem wszechobecnego Internetu następuje błyskawicznie. Także transport towarów i podróże do nawet najdalszych zakątków globu nie stanowią już żadnego problemu, a ich koszt spada. Stabilność polityczna i gospodarcza, a także społeczna, zarówno w wymiarze krajowym, regionalnym, jak i ogólnoświatowym, to zjawiska nierozłączne. Dlatego obecne w nauce tradycyjne podziały na nauki polityczne, ekonomiczne i o zarządzaniu tracą na aktualności, a poszczególne gałęzie wiedzy się wzajemnie przenikają i uzupełniają.

 

Aby lepiej rozumieć mechanizmy rządzące współczesnymi międzynarodowymi stosunkami politycznymi, gospodarczymi oraz kwestiami społecznymi, relacjami między państwami, organizacjami międzynarodowymi i wielkimi koncernami, potrzebna jest zatem wiedza interdyscyplinarna. Jest ona coraz wyżej ceniona przez pracodawców zarówno z biznesu, jak i administracji publicznej, poszukujących pracowników potrafiących poruszać się w zawiłościach sytuacji polityczno-gospodarczej w różnych regionach świata, potrafiących nawiązywać kontakty biznesowe i osobiste z ludźmi z różnych kręgów kulturowych, wdrażać różne systemy zarządzania, pozyskiwania informacji, zarządzania ryzykiem, potrafiących realnie ocenić zagrożenia, ale i dostrzec szanse pojawiające się w handlu zagranicznym czy inwestycjach w różnych zakątkach globu. Krzewienie takiej wiedzy i takiego jej rozumienia – multi- i interdyscyplinarnego, praktycznego i podlegającego ustawicznej aktualizacji, jest ambicją Społecznej Akademii Nauk.

Wybitni wykładowcy, praktycy

 • prof. zw. dr hab. Janusz Symonides;
 • prof. zw. dr hab. Władysław Szymański;
 • prof zw dr hab. Urszula Żuławska
 • prof. dr hab. Marta Juchnowicz;
 • dr hab. Jan Woroniecki, prof. SAN 
 • dr hab. Konrad Raczkowski, prof. SAN
 • dr hab. Wojciech Nasierowski, prof. SAN
 • dr Ewa Gołębiowska;
 • dr Andżelika Kuźnar;
 • dr Anna Migdał;
 • dr Dominik Skopiec;
 • dr Violetta Wróblewska.

Dlaczego warto?

 • Zajęcia prowadzone są przez wybitnych naukowców, praktyków polityki zagranicznej, ambasadorów i przedstawicieli świata biznesu;
 • Ćwiczenia i konwersatoria pomagają w doskonaleniu tak przydatnych w życiu zawodowym umiejętności efektywnej pracy i komunikacji w zespołach;
 • Prężnie działające Koło Naukowe SM pomaga rozwijać własne zainteresowania studentów oraz zdobywać pierwsze doświadczenia w działaniu w środowisku międzynarodowym;
 • Studenci mogą sprawdzić dotychczasowe umiejętności i nabyć nowe doświadczania, angażując się w organizację wydarzeń: konferencji naukowych, seminariów, wykładów otwartych i spotkań ze znanymi osobistościami ze świata biznesu, polityki i nauki;
 • Studiując na tym kierunku masz dużą szansę na rozwój i zdobycie cennego doświadczenia dzięki licznym spotkaniom ze znanymi osobami ze świata polityki i dyplomacji oraz praktykom w instytucjach rządowych oraz firmach prywatnych współpracujących z SAN;
 • Przywiązujemy duże znaczenie do praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności. programy studiów są konsultowane z przedstawicielami pracodawców i biznesu;
 • Szybko reagujemy na zmiany zachodzące na rynku pracy i dostosowujemy realizowane zagadnienia do oczekiwań pracodawców.
 • Realizujemy wybrane przedmioty w języku angielskim.