Studia II stopnia

Stosunki międzynarodowe*

Już od 530 zł miesięcznie!

Po ukończeniu studiów II stopnia na profilu Stosunki Międzynarodowe w ramach kierunku Zarządzanie znajdziesz pracę w:

 • dyplomacji i służbie konsularnej;
 • korporacjach międzynarodowych;
 • firmach polskich działających na rynkach zagranicznych;
 • organizacjach międzynarodowych;
 • instytucjach Unii Europejskiej;
 • urzędach administracji rządowej i samorządowej współpracujących z partnerami zagranicznymi;
 • firmach zagranicznych inwestujących w Polsce;
 • instytucjach wspierających rozwój biznesu i inwestycje zagraniczne;
 • organizacjach pozarządowych;
 • firmach konsultingowych;
 • agencjach PR i marketingowych.

Kontynuowanie nauki

Po uzyskaniu tytułu magistra istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach III stopnia w dziedzinie nauk ekonomicznych na kierunku Zarządzanie.