Studia II stopnia

Politologia

Już od 480 zł płatnych w 10 ratach

Absolwenci kierunku Politologia znajdą zatrudnienie w:

  • organizacjach i instytucjach europejskich,
  • administracji państwowej i samorządowej,
  • instytutach naukowych,
  • kierownictwach partii politycznych.