Studia II stopnia

Nowe media*

Obecnie, w dobie konwergencji mediów, coraz częściej definiując pojęcie dziennikarza odchodzimy do tradycyjnego rozumienia tego słowa. Rewolucja technologiczna jaką wprowadził Internet wymaga od przyszłych dziennikarzy i pracowników PR zupełnie nowych umiejętności. Tym bardziej, że pojawiło się zupełnie nowe zjawisko jakim jest dziennikarstwo obywatelskie istniejące w sieci. Dla wszystkich, którzy w tej branży widzą swoją przyszłość zawodową jest skierowana specjalizacja prowadzona na Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej SAN w Warszawie.

 

Program nauczania obejmuje m.in. następujące przedmioty:

 • Nowe media w społeczeństwie informacyjnym;
 • Dziennikarstwo informacyjne w Polsce i na świecie w dobie konwergencji mediów;
 • Zarządzanie organizacją i produktem medialnym;
 • Blogi i portale internetowe w pracy dziennikarskiej;
 • Media firmowe i custom publishing;
 • Internet a prawo w praktyce dziennikarskiej (wykorzystanie źródeł internetowych, korzystanie z archiwów oraz portali społecznościowych, regulacje prawne dotyczące telewizji i radiofonii internetowej);
 • Internet w kampaniach PR (promocja i PR polityczny);
 • Prawo autorskie w Internecie.

 

Oprócz zajęć teoretycznych studenci będą zdobywali wiedzę praktyczną na warsztatach:

 • Projektowania stron internetowych;
 • Fotografii dziennikarskiej;
 • Dziennikarstwa informacyjnego;
 • Dziennikarstwa multimedialnego i telewizyjnego;
 • Realizacji dźwięku i pracy radiowej;
 • Wykorzystaniu ogólnodostępnych narzędzi w pracy dziennikarskiej (tworzenia materiałów dziennikarskich przy użyciu urządzeń mobilnych).

Wykładowcami będą zarówno pracownicy naukowi jak i praktycy na co dzień zawodowo zajmujący się dziennikarstwem w nowych mediach (pracownicy działów mediów internetowych dużych korporacji medialnych, rzecznicy prasowi firm, partii politycznych, organizacji pozarządowych, prawnicy na co dzień zajmujący się prawem Internetu).