Studia II stopnia

Nowe media*

Czas trwania: 4 semestry
Rodzaj studiów:  studia II stopnia
Opiekun kierunku: dr hab. Michał Gajlewicz, prof. SAN
Opiekun praktyk: dr hab. Karol Chylak
Uzyskany dyplom: magister na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna       

 

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru.

Wymagane dokumenty

  • Formularz rekrutacyjny - wypełniony i podpisany,
  • kserokopia dyplomu licencjackiego lub inżynierskiego (oryginał do wglądu),
  • kserokopia suplementu (oryginał do wglądu) - nie dotyczy absolwentów SAN,
  • fotografia (zgodne z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
  • dowód osobisty (do wglądu),
  • dowód wpłaty wpisowego, opłaty rejestracyjnej i za legitymację,
  • umowę o świadczeniu usług edukacyjnych wraz z załącznikiem.