Studia II stopnia

Nowe media*

Czym można zajmować się po ukończeniu studiów magisterskich na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna?

Oferta jest skierowana do osób, które chcą związać swoją przyszłość zawodową z dziennikarstwem informacyjnym zarówno tradycyjnym jak i w internetowym. Kładziemy nacisk na przygotowanie do pracy w portalach internetowych, dziennikarstwie telewizyjnym i radiowym przy zastosowaniu nowych metod komunikacji (np. tworzenia materiałów dziennikarskich przy użyciu telefonów komórkowych), wykorzystywaniu Internetu w weryfikacji materiałów dziennikarskich. Przygotowujemy także naszych studentów do pracy w działach marketingu i reklamy, przy organizacji kampanii PR zarówno handlowych jak i politycznych.

 

Studia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (specjalność: Nowe Media) umożliwiają Ci podjęcie pracy m.in. jako:

 • dziennikarz
 • redaktor
 • realizator
 • prezenter
 • zarządzający mediami
 • broker informacji
 • big data journalist
 • wydawca serwisów informacyjnych
 • dyrektor programowy
 • producent medialny
 • content manager
 • social media manager
 • brand manager
 • media planner
 • osoba odpowiedzialna za budowanie wizerunku

Kontynuacja nauki

Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna absolwenci mogą kontynuować naukę na:

 • studiach podyplomowych
 • licznych kursach doskonalących.

 

Absolwenci studiów drugiego stopnia mogą kontynuować naukę na podyplomowych studiach realizowanych we współpracy z Clark University z USA: Master of Science in Professional Communication.