Studia II stopnia

Nowe media*

Oferta jest skierowana do osób, które chcą związać swoją przyszłość zawodową z dziennikarstwem informacyjnym zarówno tradycyjnym jak i w internetowym. Kładziemy nacisk na przygotowanie do pracy w portalach internetowych, dziennikarstwie telewizyjnym i radiowym przy zastosowaniu nowych metod komunikacji (np. tworzenia materiałów dziennikarskich przy użyciu telefonów komórkowych), wykorzystywaniu Internetu w weryfikacji materiałów dziennikarskich. Przygotowujemy także naszych studentów do pracy w działach marketingu i reklamy, przy organizacji kampanii PR zarówno handlowych jak i politycznych.