Studia II stopnia

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Już od 530 zł miesięcznie!

Wybrane przedmioty na kierunku
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

 • Nauka o komunikowaniu
 • Podstawy reklamy
 • Polski system medialny
 • Warsztat dziennikarski – studio telewizyjne
 • Warsztat dziennikarski – studio radiowe
 • Warsztat dziennikarski – studio prasowe
 • Dziennikarskie źródła informacji
 • Systemy medialne na świecie
 • Prawo mediów
 • Public Relations
 • Opinia publiczna
 • Stylistyka i kultura języka
 • Metody badań medioznawczych
 • Etyka dziennikarska
 • Technologie informacyjne mediów
 • Marketing mediów
 • Media społecznościowe a środki przekazu

 

Program studiów może ulec nieznacznej modyfikacji.