Studia II stopnia

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Już od 530 zł miesięcznie!

Czym można zajmować się po studiach na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna?

Absolwenci kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna pracują w:

  • redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych,
  • agencjach produkcji radiowo-telewizyjnej,
  • portalach internetowych,
  • domach mediowych,
  • agencjach: brandingowych, social media, kreatywnych, PR i reklamowych,
  • działach promocji i komunikacji firm prywatnych i instytucji państwowych,
  • agencjach produkcji radiowo-telewizyjnych. Często również zakładają własne firmy i realizują się jako właściciele agencji reklamowych, PR, eventowych.

Kontynuacja nauki

Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna absolwenci mogą kontynuować naukę na:

  • studiach podyplomowych
  • licznych kursach doskonalących.

 

Absolwenci studiów drugiego stopnia mogą kontynuować naukę na podyplomowych studiach realizowanych we współpracy z Clark University z USA: Master of Science in Professional Communication.