Studia II stopnia

Logistyka w zarządzaniu*

Już od 510 zł miesięcznie!

Program kształcenia w ramach profilu "Logistyka w Zarządzaniu" obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne.

 

Wybrane zagadnienia realizowane w ramach moduł profilowego to:

 • Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe w logistyce
 • Customer Relationship Management
 • Kompetencje kadry menadżerskiej
 • Logistyka w E-Commerce i e-Businessie
 • Logistyka w zastosowaniach
 • Marketing analityczny
 • Modele e-biznesu
 • Negocjacje i mediacje w łańcuchach dostaw
 • Nowoczesne koncepcje logistyczne
 • Organizacja procesów transportowych
 • Partnerstwo w sieciach logistycznych
 • Technologie usług magazynowych
 • Zarządzanie projektami logistycznymi
 • Zarządzanie rynkiem usług logistycznych
 • Zarządzanie zakupami w logistyce
 • Zarządzanie zasobami i procesami w logistyce
 • Program studiów może ulec nieznacznej modyfikacji.

 

UWAGA! Plan studiów może ulec zmianie.