Studia II stopnia

Kosmetologia

Już od 680 zł miesięcznie!

Czesne za rok studiów   Płatność w 10 ratach   Płatność w 2 ratach   Płatność jednorazowa 
Tryb stacjonarny 750 zł 3750 zł 7500 zł
Tryb niestacjonarny 680 zł 3400 zł  6800 zł 

Sprawdź aktualne promocje i oszczędzaj  »

Opłaty kwalifikacyjne

Opłata rejestracyjna: 100 zł

Opłata za legitymację elektroniczną - 20 zł

 • Wpisowe dla kandydatów z Polski i innych krajów UE - 400 zł
 • Wpisowe dla kandydatów z Ukrainy i Białorusi - 400 zł
 • Wpisowe dla kandydatów spoza Unii Europejskiej - €200

Opłaty kwalifikacyjne są:

 • dokonywane tylko raz w ciągu całych studiów i są wnoszone w momencie składania dokumentów
 • bezzwrotne w przypadku zapisania się kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów
 • zwracane w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Czesne

Czesne za rok studiów może być opłacane:

 • w miesięcznych ratach (płatnych do 25 dnia każdego miesiąca, począwszy od 25.09):


10 miesięcznych rat – ostatni rok studiów pierwszego stopnia (licencjackich i inżynierskich 8-semestralnych) i II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich lub 5 miesięcznych rat – siódmy semestr studiów inżynierskich 7-semestralnych.

 • jednorazowo za cały rok studiów do 25.09
 • w dwóch ratach - za I semestr do 25.09, za II semestr do 25.02

Wpłaty

Opłaty kwalifikacyjne (opłatę rejestracyjną, wpisowe, opłatę za legitymację oraz pierwsze czesne) należy uiścić na wybrane konto bankowe uczelni:

 • BANK MILLENNIUM SA O/Łódź Nr.: 77 1160 2202 0000 0003 2057 4524
 • PKO BP SA 18 1020 3352 0000 1202 0011 2086

W tytule przelewu należy wpisać, za co wnosimy opłatę (np. czesne, opłata rejestracyjna, wpisowe, legitymacja) oraz podać imię i nazwisko oraz kierunek i stopień studiów.
Należy pamiętać o dołączeniu dowodu wpłaty do kompletu dokumentów lub przesłaniu skanu na adres rekrutacja_wawa@san.edu.pl