Studia II stopnia

Informatyka

Już od 700 zł miesięcznie!

Kierunek Informatyka dostosowany jest do potrzeb rynku usług informatycznych oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w funkcjonowaniu firm, urzędów i instytucji. Studia umożliwiają praktyczne zapoznanie się z warsztatem informatyka, programisty oraz nauką generowania, przekształcania i przekazywania danych za pomocą określonych narzędzi (programowych i sprzętowych). Kadra stawia sobie za cel przekazanie studentom wiedzy i wykształcenie umiejętności, które ułatwią zrozumienie działania współczesnych systemów komputerowych (informatycznych) oraz umożliwią zarządzanie nimi oraz ich użytkowanie.

Specjalności

Oferta obejmuje dwie specjalności dla studiów trzysemestralnych:

  • Integracja systemów otwartych;
  • Systemy wizualizacji i zarządzania informacją.

Oferta obejmuje dwie specjalności dla studiów czterosemestralnych:

  •  Informatyka gospodarcza/integracja systemów otwartych;
  • Informatyka gospodarcza/systemy wizualizacji i zarządzania informacją.

Wykładowcy

dr hab. Marek Orzyłowski prof. SAN

Zajmuje się zagadnieniami komputerowego sterowania procesami technologicznymi, głównie w przemyśle półprzewodnikowym oraz cyfrowego przetwarzania sygnałów. Jest autorem 2 monografii, ponad 100 publikacji naukowych oraz kilkunastu patentów

dr hab. Piotr Bilski

Zainteresowania badawcze obejmują: diagnostykę systemów analogowych, projektowanie i analizę wirtualnych przyrządów pomiarowych, opracowywanie automatycznych algorytmów generowania profili geotechnicznych z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji.

dr hab. Ryszard Kozera
dr inż. Konrad Grzanek
dr Adrian Bilski

Dlaczego warto?

  • W czasie studiów zdobędziesz wiedzę ogólną i umiejętności praktyczne z zakresu programowania, sieci komputerowych, grafiki komputerowej, inżynierii oprogramowania, sztucznej inteligencji i wielu innych dziedzin wiedzy niezbędnych dla informatyka.
  • Wszelkie standardy dotyczące technologii informatycznych istnieją we wszystkich dziedzinach współczesnego rozwiniętego świata, dlatego też współczesny rynek pracy zabiega o dobrych informatyków, a tylko takich kształci nasza uczelnia.
  • Tylko u nas masz możliwość zdobycia wiedzy, która pozwoli Ci zostać doskonałym programistą, grafikiem komputerowym, twórcą aplikacji.
  • Nasza uczelnia dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną, odpowiednio dostosowaną do wymagań nowoczesnego nauczania przedmiotów informatycznych.
  • Oferujemy nowoczesne, interdyscyplinarne specjalności, odpowiadające za aktualne zapotrzebowanie rynku krajowego i międzynarodowego rynku IT.
  • Jako jedna z niewielu uczelni niepublicznych mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora w obszarze nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka, co stanowi potwierdzenie wysokiej jakości kształcenia.