O kierunku

Kierunek Informatyka dostosowany jest do potrzeb rynku usług informatycznych oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w funkcjonowaniu firm, urzędów i instytucji. Studia umożliwiają praktyczne zapoznanie się z warsztatem informatyka, programisty oraz nauką generowania, przekształcania i przekazywania danych za pomocą określonych narzędzi (programowych i sprzętowych). Kadra stawia sobie za cel przekazanie studentom wiedzy i wykształcenie umiejętności, które ułatwią zrozumienie działania współczesnych systemów komputerowych (informatycznych) oraz umożliwią zarządzanie nimi oraz ich użytkowanie.

Specjalności

Oferta obejmuje trzy specjalności dla studiów trzysemestralnych:

 • integracja systemów otwartych
 • systemy wizualizacji i zarządzania informacją
 • geoinformatyka

oraz dwie specjalności dla studiów czterosemestralnych:

 • informatyka gospodarcza
  • profil integracja systemów otwartych
  • profil systemów wizualizacji i zarządzania informacją
 • informatyka społeczna

Wybitni wykładowcy, praktycy

 • prof. dr hab. inż. Leszek Rutkowski
  Jego działalność naukowa koncentruje się wokół zagadnień sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, sieci neuronowych, modelowania rozmytego, rozpoznawania obrazów oraz wydobywania wiedzy z masowych strumieni danych. Jest Prezesem Polskiego Towarzystwa Sieci Neuronowych, członkiem komitetów redakcyjnych wielu międzynarodowych czasopism, m.in. IEEE Transactions on Cybernetics, International Journal of Neural Systems oraz International Journal of Applied Mathematics and Computer Science.
 • dr hab. Marek Orzyłowski, prof. SAN
  Zajmuje się zagadnieniami komputerowego sterowania procesami technologicznymi, głównie w przemyśle półprzewodnikowym oraz cyfrowego przetwarzania sygnałów. Jest autorem 2 monografii, ponad 100 publikacji naukowych oraz kilkunastu patentów.
 • dr hab. Piotr Bilski
  Zainteresowania badawcze obejmują: diagnostykę systemów analogowych, projektowanie i analizę wirtualnych przyrządów pomiarowych, opracowywanie automatycznych algorytmów generowania profili geotechnicznych z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji.
 • dr inż. Józef Paszkowski
  Jest doktorem w dziedzinie informatyki medycznej. Specjalizuje się w analizie i modelowaniu systemów przetwarzania danych dla rozproszonych organizacji gospodarczych i użyteczności publicznej. Prowadzone przez niego badania i dydaktyka obejmują systemy baz danych, metody zarządzania procesami oraz technologie projektowania systemów informatycznych.
 • dr inż. Bogdan Kamiński
  Autor kilkunastu książek, podręczników i monografii z zakresu grafiki komputerowej, nowoczesnej poligrafii i nauk matematyczno-fizycznych. Uczestniczył w budowaniu urządzeń elektronicznych na falach powierzchniowych. Obszary naukowego zainteresowania to fizyka plazmy, dynamika powierzchni kryształów i elektronika kwantową.

Dlaczego warto?

 • W czasie studiów zdobędziesz wiedzę ogólną i umiejętności praktyczne z zakresu programowania, sieci komputerowych, grafiki komputerowej, inżynierii oprogramowania, sztucznej inteligencji i wielu innych dziedzin wiedzy niezbędnych dla informatyka.

 • Wszelkie standardy dotyczące technologii informatycznych istnieją we wszystkich dziedzinach współczesnego rozwiniętego świata, dlatego też współczesny rynek pracy zabiega o dobrych informatyków, a tylko takich kształci nasza uczelnia.

 • Tylko u nas masz możliwość zdobycia wiedzy, która pozwoli Ci zostać doskonałym programistą, grafikiem komputerowym lub hakerem.

 • Nasza Uczelnia dysponuje nowoczesną bazą dydaktyczną, odpowiednio dostosowaną do wymagań nowoczesnego nauczania przedmiotów informatycznych.

 • Oferujemy nowoczesne, interdyscyplinarne specjalności, odpowiadające na aktualne zapotrzebowanie rynku krajowego i międzynarodowego rynku IT.

 • Jako jedna z niewielu uczelni niepublicznych mamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora w obszarze nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka, co stanowi potwierdzenie wysokiej jakości kształcenia.