Studia II stopnia

Informatyka

Już od 700 zł miesięcznie!

Czas trwania: 3 lub 4 semestry
Rodzaj studiów:  studia II stopnia
Limit miejsc na studiach stacjonarnych:  20
Limit miejsc na studiach niestacjonarnych:  80
Uzyskany dyplom: magister na kierunku Informatyka                                                  
Opiekun merytoryczny kierunku:  

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru.

Wymagane dokumenty

  • Formularz rekrutacyjny - wypełniony i podpisany,
  • kserokopia dyplomu licencjackiego lub inżynierskiego (oryginał do wglądu),
  • kserokopia suplementu (oryginał do wglądu) - nie dotyczy absolwentów SAN,
  • fotografia (zgodne z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych),
  • dowód osobisty (do wglądu),
  • dowód wpłaty wpisowego, opłaty rejestracyjnej i za legitymację,
  • umowę o świadczeniu usług edukacyjnych wraz z załącznikiem.