Co po studiach?

Absolwenci studiów II stopnia przygotowani są do pracy:

 • w ośrodkach integrujących systemy informatyczne przeznaczone dla różnych branż,
 • w firmach wdrażających i eksploatujących systemy informatyczne,
 • jako administratorzy rozległych i lokalnych sieci komputerowych,
 • w firmach informatycznych,
 • w administracji państwowej i samorządowej,
 • w poligrafii, w agencjach reklamowych i mediach,
 • przy projektowaniu, wdrażaniu i eksploatacji zintegrowanych systemów zarządzania,
 • przy projektowaniu, wdrażaniu i eksploatacji zintegrowanych systemów analizy działań grup społecznościowych,
 • jako analitycy, konsultanci oraz administratorzy systemów informatycznych wykorzystywanych w społeczeństwie informacyjnym (np. portale społecznościowe, złożone systemy wspomagające kształcenie itp.),
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wykorzystaniem informacji przestrzennej i geograficznej działających w sektorze geodezji i kartografii,
 • w sektorach gospodarki wykorzystujących geoinformację, takich jak: obronność, telekomunikacja, energetyka, turystyka, logistyka i transport, planowanie przestrzenne, gospodarka leśna, rolnictwo, geologia i wiele innych.

 

Studia II stopnia na kierunku Informatyka przygotowują również do dalszych studiów na seminarium III stopnia – Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w obszarze nauk technicznych, w dyscyplinie Informatyka.

Kontynuacja nauki

Studia II stopnia na kierunku Informatyka przygotowują również do dalszych studiów na seminarium III stopnia – Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w obszarze nauk technicznych, w dyscyplinie Informatyka.

Uprawnienia

W ramach zajęć specjalizacyjnych możliwe jest uzyskanie certyfikatów poświadczających nabyte umiejętności w zakresie: ścieżki sieciowej (CISCO, Microsoft), ścieżki systemowej (Microsoft, LINUX), ścieżki graficznej (aplikacje ADOBE, aplikacje COREL). Uzyskane umiejętności umożliwiają przystąpienie do odpowiednich egzaminów certyfikacyjnych (w firmach: CISCO, Microsoft, ADOBE i COREL)