Powrót

Realizowane przedmioty

Przedmioty specjalizacyjne

 • Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym
 • Zasady planowania rozwoju miast
 • Marketing terytorialny
 • Gospodarka przestrzenna UE
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Zarządzanie funduszami unijnymi
 • Prawo w gospodarce przestrzennej
 • Polityka regionalna
 • Polityka przestrzenna
 • Ekonomiczne i finansowe aspekty gospodarowania przestrzenią
 • Problemy zarządzania miastami
 • Zarządzanie strategiczne w samorządzie terytorialnym
 • Środowiskowe uwarunkowania rozwoju
 • Rozwój regionalny w dobie globalizacji