O kierunku

Kierunek Zarządzanie, specjalność Gospodarka przestrzenna, powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie w organizacjach na specjalistów posiadających interdyscyplinarną wiedzę z zakresu zarządzania przestrzenią oraz racjonalnego gospodarowania z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska oraz zachowaniem ładu przestrzennego.

 

Dlaczego warto?

  • Zajęcia prowadzone przez specjalistów-praktyków rynku zapewniają kontakt ze środowiskiem i pozwalają na rozwinięcie umiejętności i zdobycie wiedzy zgodnej z bieżącym zapotrzebowaniem oraz aktualnymi oczekiwaniami pracodawców.
  • Praktyczny charakter zajęć, nacisk na rozwój umiejętności i kompetencji, praktyczne wykorzystanie poznanych metod, zasad, narzędzi, analiza rzeczywistych przypadków.
  • Zajęcia terenowe umożliwiają integrację w grupie jak i pogłębienie wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych podczas pozostałych zajęć.
  • Możliwość uczestnictwa w projektach, seminariach, konferencjach pozwalających na zdobycie doświadczenia, rozwój dodatkowych umiejętności, sprawdzenie się, nawiązanie kontaktów.