Studia II stopnia

Fizjoterapia

Już od 700 zł miesięcznie!

Wybrane przedmioty

Na studiach realizowane są przedmioty podstawowe, czyli: anatomia człowieka, biologia medyczna, fizjologia, patologia, biomechanika, kinezjologia, psychologia, kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna oraz przedmioty kierunkowe, takie jak: kinezyterapia, fizykoterapia, masaż, terapia manualna, zaopatrzenie ortopedyczne i protetyka, a także kliniczne podstawy fizjoterapii, fizjoterapia kliniczna, diagnostyka i programowanie rehabilitacji w wielu specjalnościach.

Praktyki zawodowe

Absolwenci fizjoterapii, dzięki dużej ilości godzin praktyk mają ogromne możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy w różnych miejscach, zaczynając od placówek służby zdrowia, sanatoriach, poprzez kluby sportowe i fitness.

 

Społeczna Akademia Nauk zapewnia realizację praktyk m.in. w:

  • Centrum Medycyny, Kosmetologii i Fitness Medkos
  • Szpitalu MSWiA w Łodzi
  • Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Kopernika w Łodzi
  • Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Zgierzu
  • NZOZ Allmed w Łodzi
  • Sanatorium MSWiA w Kołobrzegu
  • wielu publicznych i niepublicznych przychodniach i gabinetach
  • klubach sportowych i centrach fitness.