Powrót

Realizowane przedmioty

Wybrane przedmioty

Na studiach realizowane są przedmioty podstawowe, czyli: anatomia człowieka, biologia medyczna, fizjologia, patologia, biomechanika, kinezjologia, psychologia, kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna oraz przedmioty kierunkowe, takie jak: kinezyterapia, fizykoterapia, masaż, terapia manualna, zaopatrzenie ortopedyczne i protetyka, a także kliniczne podstawy fizjoterapii, fizjoterapia kliniczna, diagnostyka i programowanie rehabilitacji w wielu specjalnościach.

 

UWAGA! Plan zajęć może ulec zmianie.

Zajęcia i praktyki kliniczne

Absolwenci fizjoterapii, dzięki dużej ilości godzin praktyk mają ogromne możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy w różnych miejscach, zaczynając od placówek służby zdrowia, sanatoriach, poprzez kluby sportowe i fitness.

 

Zajęcia i praktyki kliniczne realizowane są w:

 • Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie
  • Klinika Ortopedii i Traumatologii
  • Klinika Neurologii
  • Klinika Rehabilitacji
  • Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii
  • Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
 • Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 • Instytut "Pomnik -Centrum Zdrowia Dziecka"
 • Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr J. Bogdanowicza w Warszawie
 • Medi System MAZOWIA – ośrodku rehabilitacyjno-opiekuńczo-leczniczym