O kierunku

Od wielu lat toczono dyskusję o umiejscowieniu fizjoterapii i zawodu fizjoterapeuty w stosunku do innych zawodów. Kwestię te rozstrzygnięto ustawą o zawodzie fizjoterapeuty w dniu 25 września 2015 r. wpisując ją na listę zawodów medycznych. Określono w niej wymogi dotyczące wykonywania zawodu fizjoterapeuty, kształcenia zawodowego oraz odpowiedzialności zawodowej.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (§ 23) uprawnienia podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni do prowadzenia studiów na kierunku związanym z kształceniem w zakresie fizjoterapii wygasają:

 • z dniem zakończenia ostatniego cyklu kształcenia rozpoczętego przed dniem 1 października 2017 r. – w przypadku studiów pierwszego stopnia;
 • z dniem 31 grudnia 2022 r. – w przypadku studiów drugiego stopnia.

 

W związku z powyższym absolwenci studiów I stopnia zobligowani są do podwyższenia kwalifikacji zawodowych poprzez kontynuację studiów na poziomie studiów II stopnia do dnia 31.12.2022 r.

 

Dlaczego warto?

 • Ze względu na konieczność podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz możliwości uzyskania prawa wykonywania zawodu.
 • Podczas studiów II stopnia zostaje uzupełniona Twoja wiedza zawodowa z zakresu diagnozowania i programowania rehabilitacji m.in. w ortopedii i traumatologii, neurologii i neurochirurgii, pedriatrii, etc.
 • Po uzyskaniu tytułu magistra zdobywasz samodzielny zawód medyczny oraz możesz podnieść swoje kwalifikacje poprzez uzyskanie tytułu specjalisty w danej dziedzinie medycznej.
 • Praktyki zawodowe w akredytowanych przez Uczelnię placówkach medycznych w Warszawie i okolicach pozwolą Ci poszerzyć dotychczasowe umiejętności praktyczne.
 • Wiedzę przekazywać będą znakomici specjaliści: kierownicy klinik rehabilitacyjnych oraz uznani lekarze.

Wykładowcy-praktycy

 • dr n. med. Samer Tayara, prof. SAN
 • dr hab. n. kf. Ida Wiszomirska
 • dr n. kf. Anna Olczak
 • dr n. med. Bartłomiej Szrajber
 • dr n. med. Józef Mróz
 • dr n. med. Małgorzata Tłustochowicz
 • dr n. kf. Hanna Tchórzewska
 • dr n. kf. Agnieszka Niemierzycka
 • dr n. kf. Ida Wiszomirska
 • dr n. kf. Andrzej Magiera
 • dr n. kf. Agnieszka Zdrodowska
 • dr n. med. Anna Midak-Siewirska
 • dr n. med. Agnieszka Wójcik
 • dr n. kf. Waldemar Skowroński
 • dr n. med. Jolanta Olesińska

Uprawnienia

Fizjoterapeuta, który uzyskał tytuł zawodowy magistra oraz złożył Państwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny, zwany również „PEF”, z wynikiem pozytywnym może podjąć pracę na samodzielnym stanowisku fizjoterapeuty w szpitalach, klinkach, sanatoriach, w Ośrodkach Sportowych, w Centrach medycznych, SPA, w ośrodkach rekreacyjnych.