Studia II stopnia

Fizjoterapia

Już od 700 zł miesięcznie!

O kierunku

Od wielu lat toczono dyskusję o umiejscowieniu fizjoterapii i zawodu fizjoterapeuty w stosunku do innych zawodów. Kwestię te rozstrzygnięto ustawą o zawodzie fizjoterapeuty w dniu 25 września 2015 r. wpisując ją na listę zawodów medycznych. Określono w niej wymogi dotyczące wykonywania zawodu fizjoterapeuty, kształcenia zawodowego oraz odpowiedzialności zawodowej.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (§ 23) uprawnienia podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni do prowadzenia studiów na kierunku związanym z kształceniem w zakresie fizjoterapii wygasają:

 • z dniem zakończenia ostatniego cyklu kształcenia rozpoczętego przed dniem 1 października 2017 r. – w przypadku studiów pierwszego stopnia;
 • z dniem 31 grudnia 2022 r. – w przypadku studiów drugiego stopnia.

 

W związku z powyższym absolwenci studiów I stopnia zobligowani są do podwyższenia kwalifikacji zawodowych poprzez kontynuację studiów na poziomie studiów II stopnia do dnia 31.12.2022 r.

 

Wykładowcy

 

 • dr hab. nauk med. Janusz Płomiński
 • dr n. kf. Anna Olczak
 • dr n. med. Bartłomiej Szrajber
 • dr n. med. Samer Tayara
 • dr n. med. Józef Mróz
 • dr n. med. Małgorzata Tłustochowicz
 • dr n. kf. Hanna Tchórzewska
 • dr n. kf. Agnieszka Niemierzycka
 • dr n. kf. Ida Wiszomirska
 • dr n. kf. Andrzej Magiera
 • dr n. kf. Agnieszka Zdrodowska
 • dr n. med. Anna Mróz
 • dr n. med. Anna Midak-Siewirska
 • dr n. med. Agnieszka Wójcik
 • mgr Jolanta Olesińska
 • mgr Adam Wydra
 • mgr Jarosław Klijańczyk
 • mgr Justyna Rdzanek

Dlaczego warto?

 • Ze względu na obserwowaną urazowość w sporcie, aktywny wysiłek, wypadki komunikacyjne oraz siedzący tryb życia, jak i starzenie się społeczeństwa zawód fizjoterapeuty wymieniany jest wśród pięciu najbardziej rozwojowych na świecie.
 • Podczas studiów nauczysz się diagnostyki funkcjonalnej pacjenta, kwalifikowania, planowania i prowadzenia zabiegów fizykoterapii, kinezyterapii, masażu, doboru i zlecania wyrobów medycznych, prowadzenia działalności fizjoprofilaktycznej, polegającej na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych oraz kształtowaniu i podtrzymywaniu sprawności i wydolności osób w różnym wieku w celu zapobiegania niepełnosprawności, wydawania opinii i orzeczeń odnośnie do stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii.
 • Praktyki zawodowe w nowoczesnych placówkach medycznych w Warszawie i okolicach pozwolą Ci zdobyć gruntowną wiedzę i umiejętności praktyczne, a także nawiązać pierwsze zawodowe kontakty.
 • Po ukończeniu tego kierunku będzie można podjąć pracę na różnych stanowiskach zgodnie z zainteresowaniami, pogłębiać swoją wiedzę na kursach doskonalących, prowadzić profilaktykę prozdrowotną, promować zdrowie oraz pracować w ośrodkach sportowych.
 • Wiedzę przekazywać będą znakomici specjaliści: kierownicy klinik rehabilitacyjnych oraz uznani lekarze.
 • Studiując na kierunku Fizjoterapia zdobywasz samodzielny zawód medyczny.

Zajęcia i praktyki kliniczne

Zajęcia i praktyki kliniczne na kierunku Fizjoterapia realizowane są w:

 • Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie
  • Klinika Ortopedii i Traumatologii
  • Klinika Neurologii
  • Klinika Rehabilitacji
  • Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii
  • Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
 • Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 • Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
 • Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr J. Bogdanowicza w Warszawie
  • Zakład Rehabilitacji
 • Medi System MAZOWIA – ośrodku rehabilitacyjno-opiekuńczo-leczniczym

Uprawnienia

Fizjoterapeuta, który uzyskał tytuł zawodowy magistra oraz złożył Państwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny, zwany dalej „PEF”, z wynikiem pozytywnym może podjąć pracę na samodzielnym stanowisku fizjoterapeuty w szpitalach, klinkach, sanatoriach, w Ośrodkach Sportowych, w Centrach medycznych, SPA, w ośrodkach rekreacyjnych.