Co po studiach?

Absolwenci kierunku uzyskują przygotowanie do pracy w:

  • klinikach i szpitalach
  • publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia
  • szkołach integracyjnych
  • ośrodkach wychowawczo-rehabilitacyjnych
  • warsztatach terapii zajęciowej
  • gabinetach odnowy biologicznej i klubach sportowych
  • instytucjach prowadzących szeroko pojętą działalność rehabilitacyjną