Studia II stopnia

Finanse i rachunkowość*

Już od 330 zł płatnych w 12 ratach

Kluczowym elementem sukcesu firmy jest dobre zarządzanie. Pojawienie się nowych teorii i metod zarządzania, wzrastająca złożoność rozwiązań strukturalnych, rozwój informatyzacji, procesy integracyjne i globalizacyjne – w tym umiędzynarodowianie się przedsiębiorstw – przekładają się na wzrost znaczenia menedżerów i podniesienie standardów zarządzania. Od kadry menedżerskiej wymaga się wszechstronnej wiedzy z różnych obszarów – nie tylko z samego zarządzania, ale także z dziedzin pokrewnych, jak finanse, podatki, prawo, komunikacja i wielu innych, niezbędnych zarówno przy prowadzeniu działalności gospodarczej, jak też w kierowaniu przedsiębiorstwem czy zespołem.

 

Absolwenci kierunku Zarządzanie o specjalności Finanse i Rachunkowość to specjaliści mogący przygotować najwyższej jakości informacje, na podstawie których podejmowane decyzje okażą się trafne i efektywne.

Wybitni wykładowcy i praktycy

 • prof. zw. dr hab. Jan Śliwa
 • prof. zw. dr hab. Jan K. Solarz
 • dr Elżbieta Klamut
 • dr Mariusz Sokołek
 • dr Michał Krajewski
 • dr Artur Fiks

Dlaczego warto?

 • Rozwój kompetencji i praktyczne aspekty zarządzania
  Specjalność Finanse i Rachunkowość na kierunku Zarządzanie pozwala na poszerzenie i ugruntowanie zdobytej wcześniej wiedzy, a także na poznanie praktycznej strony zdobywania i wzmacniania pozycji organizacji na rynku.
 • Wiedza i umiejętności
  Celem specjalności Finanse i Rachunkowość jest umożliwienie studentom nabycia wiedzy z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa, rachunkowości finansowej, budżetowej oraz zarządczej, obszaru płynności i wiarygodności finansowej, inżynierii finansowej oraz strategii podatkowych. Absolwenci wyróżniają się umiejętnościami przeprowadzenia analiz działalności gospodarczej, rewizji sprawozdań finansowych, podejmowania decyzji finansowych oraz opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych.
 • Kompetencje menedżera
  Studenci poznają niezbędne do prawidłowego i sprawnego działania organizacji techniki usprawniania procesów decyzyjnych, pozyskiwania informacji, zmniejszania ryzyka oraz optymalizacji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa.
 • Inwestycja w przyszłość
  Absolwenci tej specjalności posiadają kompetencje pozwalające na zajmowanie stanowisk samodzielnych specjalistów w obszarze finansów i rachunkowości, a po zdobyciu doświadczenia i praktyki zawodowej – stanowisk menedżerskich w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach administracji publicznej, podmiotach gospodarczych o charakterze niefinansowych (różne działy firm usługowych, produkcyjnych) oraz w instytucjach finansowych (banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inswestycyjne i emerytalne, firmy faktoringowe i leasingowe, firmy pośrednictwa finansowego).