Studia II stopnia

Rachunkowość i finanse w zarządzaniu*

Już od 510 zł miesięcznie!

Przedmioty specjalnościowe (do wyboru)

 • Fuzje, przejęcia i przekształcenia przedsiębiorstw

   

 • Zarządzanie finansami grup kapitałowych

   

 • Strategie i doradztwo podatkowe

   

 • Strategiczna rachunkowość zarządcza

   

 • Rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem  

   

 • Kontrola i audyt wewnętrzny

   

 • Kontrola podatkowa i skarbowa

   

 • Rewizja finansowa i nadzór publiczny

   

 • Zaawansowana rachunkowość finansowa

   

 • Nanofinanse

   

 • Zarządzanie płynnością finansową

   

 • Międzynarodowe standardy rachunkowości

   

 • Zarządzanie majątkiem rodzinnym

   

 • Prawo cywilne

   

 • Rachunkowość instrumentów finansowych

   

 • Optymalizacja obciążeń podatkowych

   

 • Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem

 

UWAGA! Plan studiów może ulec zmianie.