Studia II stopnia

Finanse i rachunkowość*

Już od 530 zł miesięcznie!

Przedmioty specjalnościowe (do wyboru)

 • Kształtowanie wartości i wycena przedsiębiorstw

 • Fuzje, przejęcia i przekształcenia przedsiębiorstw

 • Zarządzanie finansami grup kapitałowych

 • Strategie i doradztwo podatkowe

 • Strategiczna rachunkowość zarządcza

 • Rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem  

 • Kontrola i audyt wewnętrzny

 • Kontrola podatkowa i skarbowa

 • Rewizja finansowa i nadzór publiczny

 • Zaawansowana rachunkowość finansowa

 • Nanofinanse

 • Zarządzanie płynnością finansową

 • Międzynarodowe standardy rachunkowości

 • Zarządzanie majątkiem rodzinnym

 • Prawo cywilne

 • Rachunkowość instrumentów finansowych

 • Optymalizacja obciążeń podatkowych

 • Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem