Studia II stopnia

Rachunkowość i finanse w zarządzaniu*

Już od 510 zł miesięcznie!

Wybrane zagadnienia w ramach modułu profilowego (do wyboru)

 • Fuzje, przejęcia i przekształcenia przedsiębiorstw 
 • Zarządzanie finansami grup kapitałowych
 • Strategie i doradztwo podatkowe
 • Strategiczna rachunkowość zarządcza
 • Rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem  
 • Kontrola i audyt wewnętrzny
 • Kontrola podatkowa i skarbowa
 • Rewizja finansowa i nadzór publiczny
 • Zaawansowana rachunkowość finansowa
 • Nanofinanse
 • Zarządzanie płynnością finansową
 • Międzynarodowe standardy rachunkowości
 • Zarządzanie majątkiem rodzinnym
 • Prawo cywilne
 • Rachunkowość instrumentów finansowych
 • Optymalizacja obciążeń podatkowych
 • Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem

 

UWAGA! Plan studiów może ulec zmianie.