Kluczowym elementem sukcesu firmy jest dobre zarządzanie. Pojawienie się nowych teorii i metod zarządzania, wzrastająca złożoność rozwiązań strukturalnych, rozwój informatyzacji, procesy integracyjne i globalizacyjne – w tym umiędzynarodowianie się przedsiębiorstw – przekładają się na wzrost znaczenia menedżerów i podniesienie standardów zarządzania. Od kadry menedżerskiej wymaga się wszechstronnej wiedzy z różnych obszarów – nie tylko z samego zarządzania, ale także z dziedzin pokrewnych, jak finanse, podatki, prawo, komunikacja i wielu innych, niezbędnych zarówno przy prowadzeniu działalności gospodarczej, jak też w kierowaniu przedsiębiorstwem czy zespołem.

 

Absolwenci kierunku Zarządzanie ze ścieżką kształcenia Rachunkowość i finanse w zarządzaniu to specjaliści mogący przygotować najwyższej jakości informacje, na podstawie których podejmowane decyzje okażą się trafne i efektywne.

Dlaczego warto?

 • Rozwój kompetencji i praktyczne aspekty zarządzania

Ścieżka kształcenia Rachunkowość i finanse w zarządzaniu realizowana na kierunku Zarządzanie pozwala na poszerzenie i ugruntowanie zdobytej wcześniej wiedzy, a także na poznanie praktycznej strony zdobywania i wzmacniania pozycji organizacji na rynku.

 • Wiedza i umiejętności 

Celem ścieżki kształcenia Rachunkowość i finanse w zarządzaniu jest umożliwienie studentom nabycia wiedzy z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa, rachunkowości finansowej, budżetowej oraz zarządczej, obszaru płynności i wiarygodności finansowej, inżynierii finansowej oraz strategii podatkowych. Absolwenci wyróżniają się umiejętnościami przeprowadzenia analiz działalności gospodarczej, rewizji sprawozdań finansowych, podejmowania decyzji finansowych oraz opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych.

 • Kompetencje menedżera

Studenci poznają niezbędne do prawidłowego i sprawnego działania organizacji techniki usprawniania procesów decyzyjnych, pozyskiwania informacji, zmniejszania ryzyka oraz optymalizacji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

 • Inwestycja w przyszłość

Absolwenci kierunku Zarządzanie ze ścieżką kształcenia Rachunkowość i finanse w zarządzaniu posiadają kompetencje pozwalające na zajmowanie stanowisk samodzielnych specjalistów w obszarze finansów i rachunkowości, a po zdobyciu doświadczenia i praktyki zawodowej – stanowisk menedżerskich w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach administracji publicznej, podmiotach gospodarczych o charakterze niefinansowych (różne działy firm usługowych, produkcyjnych) oraz w instytucjach finansowych (banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne i emerytalne, firmy faktoringowe i leasingowe, firmy pośrednictwa finansowego).

Wykładowcy-praktycy

Naszymi wykładowcami są osoby, które oprócz dorobku naukowego posiadają przede wszystkim doświadczenie w praktyce gospodarczej. Są to konsultanci Ministerstwa Finansów, prezesi i dyrektorzy banków, dyrektorzy Departamentów Doradztwa Inwestycyjnego, właściciele biur rachunkowych i doradztwa podatkowego oraz znakomici ekonomiści. W ramach zajęć dodatkowych odbywają się seminaria, spotkania oraz warsztaty organizowane we współpracy z różnego rodzaju organizacjami.

 

 • prof. dr hab. Jan K. Solarz – długoletni doradca prezesa NBP, BGK, PKO BP, BGŻ. Członek PAN. Wybitny specjalista w zakresie komparatystyki finansów oraz zarządzania ryzykiem finansowym codzienności >>
 • dr hab. Sylwia Wojciechowska-Filipek, prof. SAN – wieloletni menedżer w sektorze prywatnym, a także w sektorze bankowym. Specjalista w zakresie stosowania technologii informacyjnej w zarządzaniu, zwłaszcza w instytucjach finansowych oraz wirtualizacji działalności przedsiębiorstw >>
 • dr Elżbieta Klamut – wieloletni praktyk w zakresie zarządzania finansami w sektorze prywatnym (dyrektor ekonomiczny, główny księgowy), w jednostkach finansów publicznych oraz spółdzielczości >> 
 • dr Mariusz Sokołek – wieloletni praktyk w sektorze prywatnym (finanse i rachunkowość oraz opodatkowanie przedsiębiorstw) >>
 • dr Grażyna Kuś – praktykująca, wybitna specjalistka z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, komunikacji i negocjacji handlowych >>
 • dr Maria Błoszczyńska – długoletni praktyk w zakresie prawa ubezpieczeń gospodarczych i indywidualnych >>
 • dr Hubert Gąsiński – wieloletni praktyk w zakresie bankowości, analiz, zarządzania ryzykiem
 • dr Mariusz Wróblewski – praktykujący wybitny specjalista prawa gospodarczego i cywilnego
 • mgr Dorota Nowak – praktyk z zakresu prowadzenia rachunkowości oraz opodatkowania w sektorze prywatnym, prowadząca własną działalność gospodarcza w zakresie w usług finansowo-księgowych.