Studia II stopnia

Rachunkowość i finanse w zarządzaniu*

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

W ostatnich latach ma miejsce w Polsce dynamiczny rozwój rynku usług finansowych i księgowych. Powoduje to, że popyt na księgowych, doradców finansowych i inwestycyjnych a także na specjalistów z zakresu bankowości i ubezpieczeń istotnie przybiera na sile. Absolwenci studiów w ramach specjalności Rachunkowość i finanse w zarządzaniu będą dysponowali teoretyczną wiedzą i praktycznymi umiejętnościami pozwalające świadczyć profesjonalną obsługę finansową firm oraz innych podmiotów.

Celem specjalności Rachunkowość  i finanse  w zarządzaniu jest przekazanie wiedzy z zakresu rachunkowości i zarządzania finansami oraz wykształcenie umiejętności wykorzystywania tej wiedzy w praktyce. W ramach modułu specjalnościowego są kształceni specjaliści, przygotowywani do organizowania księgowości, prowadzenia ksiąg rachunkowych, projektowania i zastosowania systemów rachunkowości zarządczej, strategicznego i operatywnego zarządzania kosztami we współczesnych organizacjach gospodarczych, rozrachunków i strategii podatkowych, wiarygodnego i zgodnego z prawem generowania informacji ekonomicznych przez jednostki gospodarcze, sporządzania i analizy sprawozdań finansowych, oceny projektów inwestycyjnych, zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie i instytucjach finansowych, podejmowania bieżących i strategicznych decyzji finansowych w przedsiębiorstwach.

Dlaczego warto?

  • Elastyczny program studiów uwzględniający zmieniające się warunki rynkowe i oczekiwania pracodawców, możliwość odbywania praktyk w renomowanych instytucjach sektora finansowego i biznesu, tematyka prac dyplomowych ściśle powiązana z wymogami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców.
  • Podczas studiów zdobędziesz solidną wiedzę ogólnoekonomiczną oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości.
  • Naszymi wykładowcami są osoby, które oprócz dorobku naukowego posiadają doświadczenie w praktyce gospodarczej: konsultanci Ministerstwa Finansów, prezesi i dyrektorzy banków, dyrektorzy Departamentów Doradztwa Inwestycyjnego oraz znakomici ekonomiści.
  • W związku z rozwojem globalnej gospodarki oraz rosnącym zapotrzebowaniem na obsługę finansowo-księgową, księgowi, doradcy finansowi czy maklerzy będą coraz intensywniej poszukiwani przez pracodawców.
  • Ogromną rolę w programie studiów odgrywają zajęcia w formie ćwiczeń i konwersatoriów. Omawiane na zajęciach „case studies” pozwalają na praktyczne zastosowanie koncepcji i modeli strategicznych.
  • Wykładowcami są naukowcy, którzy posiadają również bogate doświadczenie praktyczne w branży finansowej, bankowej oraz rachunkowo-księgowej.
  • Studenci mają możliwość brać udział w realizacji projektów badawczych i współorganizować międzynarodowe konferencje naukowe, seminaria, a także spotkania ze znanymi osobistościami ze świata biznesu, polityki i nauki.

Wykładowcy-praktycy

 

 

dr Renata Runiewicz

Adiunkt w Społecznej Akademii Nauk (SAN) w Warszawie. Doktor nauk humanistycznych z zakresu pedagogiki. Koordynator kierunku Zarządzanie studia magisterskie w SAN. Pracownik dydaktyczny Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Specjalistka z zakresu państw bałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia), bezpieczeństwa narodowego, zarządzania, polityki oświatowej, praw i wolności człowieka i obywatela.

Naszymi wykładowcami są osoby, które oprócz dorobku naukowego posiadają przede wszystkim doświadczenie w praktyce gospodarczej. Są to konsultanci Ministerstwa Finansów, prezesi i dyrektorzy banków, dyrektorzy Departamentów Doradztwa Inwestycyjnego, właściciele biur rachunkowych i doradztwa podatkowego oraz znakomici ekonomiści. W ramach zajęć dodatkowych odbywają się seminaria, spotkania oraz warsztaty organizowane we współpracy z różnego rodzaju organizacjami.

 

  • dr hab. Sylwia Wojciechowska-Filipek, prof. SAN  wieloletni menedżer w sektorze prywatnym, a także w sektorze bankowym. Specjalista w zakresie stosowania technologii informacyjnej w zarządzaniu, zwłaszcza w instytucjach finansowych oraz wirtualizacji działalności przedsiębiorstw. >>
  • mgr Dorota Nowak – praktyk z zakresu prowadzenia rachunkowości oraz opodatkowania w sektorze prywatnym, prowadząca własną działalność gospodarcza w zakresie w usług finansowo-księgowych.