Studia II stopnia

Finanse i rachunkowość*

Już od 530 zł miesięcznie!

Kluczowym elementem sukcesu firmy jest dobre zarządzanie. Pojawienie się nowych teorii i metod zarządzania, wzrastająca złożoność rozwiązań strukturalnych, rozwój informatyzacji, procesy integracyjne i globalizacyjne – w tym umiędzynarodowianie się przedsiębiorstw – przekładają się na wzrost znaczenia menedżerów i podniesienie standardów zarządzania. Od kadry menedżerskiej wymaga się wszechstronnej wiedzy z różnych obszarów – nie tylko z samego zarządzania, ale także z dziedzin pokrewnych, jak finanse, podatki, prawo, komunikacja i wielu innych, niezbędnych zarówno przy prowadzeniu działalności gospodarczej, jak też w kierowaniu przedsiębiorstwem czy zespołem.

 

Absolwenci kierunku Zarządzanie ze ścieżką kształcenia Finanse i Rachunkowość to specjaliści mogący przygotować najwyższej jakości informacje, na podstawie których podejmowane decyzje okażą się trafne i efektywne.

Wykładowcy

Naszymi wykładowcami są osoby, które oprócz dorobku naukowego posiadają przede wszystkim doświadczenie w praktyce gospodarczej. Są to konsultanci Ministerstwa Finansów, prezesi i dyrektorzy banków, dyrektorzy Departamentów Doradztwa Inwestycyjnego, właściciele biur rachunkowych i doradztwa podatkowego oraz znakomici ekonomiści. W ramach zajęć dodatkowych odbywają się seminaria, spotkania oraz warsztaty organizowane we współpracy z różnego rodzaju organizacjami.

 • prof. dr hab. Jan K. Solarz – długoletni doradca prezesa NBP, BGK, PKO BP, BGŻ. Członek PAN. Wybitny specjalista w zakresie komparatystyki finansów oraz zarządzania ryzykiem finansowym codzienności.
 • dr hab. Sylwia Wojciechowska-Filipek, prof. SAN – wieloletni menedżer w sektorze prywatnym, a także w sektorze bankowym. Specjalista w zakresie stosowania technologii informacyjnej w zarządzaniu, zwłaszcza w instytucjach finansowych oraz wirtualizacji działalności przedsiębiorstw.
 • dr Elżbieta Klamut – wieloletni praktyk w zakresie zarządzania finansami w sektorze prywatnym (dyrektor ekonomiczny, główny księgowy), w jednostkach finansów publicznych oraz spółdzielczości.
 • dr Jarosław Klepacki – wieloletni menedżer w sektorze finansowym (Domy Maklerskie), specjalista zarządzania ryzykiem inwestycyjnym na rynkach finansowych.
 • dr Mariusz Sokołek – wieloletni praktyk w sektorze prywatnym w zakresie zarządzania finansami i rachunkowością oraz opodatkowania przedsiębiorstw.
 • dr Grażyna Kuś – praktykujący wybitny specjalista z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, komunikacji i negocjacji handlowych.
 • dr Maria Błoszczyńska – długoletni praktyk w zakresie prawa ubezpieczeń gospodarczych i indywidualnych.
 • dr Michał Sztokfisz – wieloletni praktyk w zakresie bankowości, analiz, zarządzania ryzykiem.
 • dr Mariusz Wróblewski – praktykujący wybitny specjalista prawa gospodarczego i cywilnego.
 • mgr Dorota Nowak – praktyk z zakresu prowadzenia rachunkowości oraz opodatkowania w sektorze prywatnym prowadzący własną działalność gospodarcza w zakresie w usług finansowo- księgowych.

Dlaczego warto?

 • Rozwój kompetencji i praktyczne aspekty zarządzania
  Ścieżka kształcenia Finanse i Rachunkowość realizowana na kierunku Zarządzanie pozwala na poszerzenie i ugruntowanie zdobytej wcześniej wiedzy, a także na poznanie praktycznej strony zdobywania i wzmacniania pozycji organizacji na rynku.
 • Wiedza i umiejętności
  Celem ścieżki kształcenia Finanse i Rachunkowość jest umożliwienie studentom nabycia wiedzy z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa, rachunkowości finansowej, budżetowej oraz zarządczej, obszaru płynności i wiarygodności finansowej, inżynierii finansowej oraz strategii podatkowych. Absolwenci wyróżniają się umiejętnościami przeprowadzenia analiz działalności gospodarczej, rewizji sprawozdań finansowych, podejmowania decyzji finansowych oraz opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych.
 • Kompetencje menedżera
  Studenci poznają niezbędne do prawidłowego i sprawnego działania organizacji techniki usprawniania procesów decyzyjnych, pozyskiwania informacji, zmniejszania ryzyka oraz optymalizacji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa.
 • Inwestycja w przyszłość
  Absolwenci kierunku Zarządzanie ze ścieżką kształcenia Finanse i Rachunkowość posiadają kompetencje pozwalające na zajmowanie stanowisk samodzielnych specjalistów w obszarze finansów i rachunkowości, a po zdobyciu doświadczenia i praktyki zawodowej – stanowisk menedżerskich w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach administracji publicznej, podmiotach gospodarczych o charakterze niefinansowych (różne działy firm usługowych, produkcyjnych) oraz w instytucjach finansowych (banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne i emerytalne, firmy faktoringowe i leasingowe, firmy pośrednictwa finansowego).