Studia II stopnia

Rachunkowość i finanse w zarządzaniu*

Już od 510 zł miesięcznie!

Absolwenci kończący kierunek Zarządzanie ze ścieżką kształcenia Rachunkowość i finanse w zarządzaniu posiadają odpowiednią wiedzę i umiejętności umożliwiające pracę w komórkach finansowo-księgowych przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych. Potrafią profesjonalnie zarządzać działem finansowo-księgowym, a także są przygotowani do prowadzenia własnej jednostki gospodarczej, w tym w zakresie świadczenia usług prowadzenia ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych.

 

W szczególności absolwent ścieżki kształcenia Rachunkowość i finanse w zarządzaniu na kierunku Zarządzanie nabywa umiejętności:

 • wykorzystania narzędzi rachunkowości zarządczej w procesie decyzyjnym
 • oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
 • zarządzania finansami przy ścisłej współpracy z księgowością
 • przygotowywania różnorodnych planów i budżetów finansowych
 • wdrażania w jednostkach systemów kontroli i audytu wewnętrznego
 • podejmowania decyzji finansowych, zwłaszcza dotyczących inwestowania, pozyskania kapitału oraz zarządzania ryzykiem
 • zarządzania podatkami oraz optymalizowania obciążeń podatkowych jednostki.

 

Dla absolwentów tych studiów możliwe będą do osiągnięcia stanowiska menedżerskie oraz m.in.:

 • analityka finansowego /inwestycyjnego
 • doradcy z dziedziny zarządzania finansowego
 • doradcy podatkowego
 • księgowego różnych stopni w podmiotach gospodarczych
 • kierownik średniego szczebla zarządzania finansami
 • samodzielny przedsiębiorca prowadzący własną działalność
 • specjalisty ds. rozliczeń podatkowych
 • i wielu innych.

 

Absolwenci mogą wykonywać zadania analityczne i praktyczne oraz pełnić funkcje kierownicze w działach: księgowości, ekonomicznych, rachunkowości zarządczej i controllingu podmiotów gospodarczych różnych branż, w jednostkach budżetowych, bankach i innych instytucjach finansowych. Mogą też podjąć pracę w biurach rachunkowych, urzędach skarbowych, firmach doradczych i audytorskich, biurach maklerskich. Po odbyciu odpowiedniej praktyki i zdaniu wymaganych egzaminów mogą zostać biegłymi rewidentami, doradcami podatkowymi i finansowymi, kierować biurami konsultingowymi lub rachunkowymi oraz podejmować funkcje menadżerskie w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi.