Studia II stopnia

Filologia

Już od 530 zł miesięcznie!

Wybrane zagadnienia

Student, zapisując się na uzupełniające studia magisterskie na kierunku Filologia, dokonuje wyboru modułu profilowego, w ramach którego będzie chciał się specjalizować. Mamy do wyboru 2 moduły profilowe:

 • Translatoryka
 • Komunikacja międzykulturowa w biznesie i reklamie

 

Przedmioty podstawowe i kierunkowe

 • Wybrane zagadnienia z historii języka angielskiego
 • Wpływy obce na język angielski
 • Powieść angielska
 • Elementy gotyku w XX wiecznej literaturze amerykańskiej
 • Literatura postkolonialna
 • Gramatyka kontrastywna
 • Corpus-assisted language studies
 • Elementy pragmatyki językoznawczej
 • Morfologia i leksykologia angielska
 • Komunikacja międzykulturowa
 • Pragmatyka przekładu
 • PNJA - General English
 • PNJA - Pronunciation
 • PNJA - Academic Writing

 

Przedmioty kierunkowe do wybory

 • Wykład monograficzny: Między językiem a etyką / Meaning and Translation
 • Wykład monograficzny: Navigating the stormy seas of cultural difference / Pragmatyczna koncepcja „twarzy” w grzecznych i niegrzecznych aktach komunikacyjnych

 

Przedmioty specjalizacyjne (w zależności od wyboru specjalizacji)

 • Komunikacja międzykulturowa w biznesie i reklamie:

Socjokulturowe aspekty reklamy, Advanced Communication Skills, Teorie komunikacji w perspektywie ekolingwistycznej.

 • Translatoryka:

Tłumaczenie tekstów specjalistycznych, Podstawy teoretyczne tłumaczenia, Tłumaczenia audiowizualne.

UWAGA! Program studiów może ulec zmianie.