Studia II stopnia

Filologia

Już od 630 zł miesięcznie!

Wybrane zagadnienia

 • Dla wszystkich specjalizacji: blok praktycznej znajomości języka angielskiego (sprawności zintegrowane, gramatyka praktyczna, wymowa, pisanie); blok przedmiotów obejmujących kulturę, historię i literaturę krajów anglojęzycznych, blok przedmiotów językoznawczych; technologie informacyjne, język obcy (drugi)
 • Dla specjalizacji nauczycielskiej: moduł przedmiotów praktycznie przygotowujących do zawodu, zgodnie z rozporządzeniem ministerialnym, w tym podstawy psychopedagogiki, metodyka nauczania języka angielskiego, emisja głosu, prawo oświatowe, najnowsze technologie w dydaktyce języków obcych
 • Dla specjalizacji translatorskiej: blok praktycznych zajęć warsztatowych (tłumaczenia pisemne i konsekutywne, warsztat pracy tłumacza, przekład specjalistyczny), teoria przekładu
 • Dla specjalizacji ’Językoznawstwo z elementami biznesu’ – Business English (z elementami korespondencji), komunikacja międzykulturowa, sztuka argumentacji
 • Dla specjalizacji ’Amerykańska kultura i komunikacja w biznesie’: międzynarodowe negocjacje w biznesie, komunikacja międzykulturowa, zarządzanie zasobami ludzkimi, amerykańska kultura i instytucje publiczne, ’public relations’, reklama globalna
 • Dla specjalizacji ’American Studies’: Języki i obrazy amerykańskiej kultury popularnej, najnowsza literatura amerykańska, tematyka filmowa w kulturze USA, historia sztuki USA

Wybrane zajęcia praktyczne

 • Wykorzystywanie dostępnych narzędzi IT w ramach specjalizacji translatorskiej (produkty dostępne online; również funkcjonowanie w grupie studenckiej poza regularnymi zajęciami w mediach społecznościowych).
 • Warsztaty pracy tłumacza (np. lokalizacja stron internetowych – praktyczne wykorzystywanie wiedzy lingwistycznej i interkulturowej oraz umiejętności IT; tworzenie podpisów filmowych).
 • Najnowsze technologie w dydaktyce języka obcego (laboratorium komputerowe).
 • Blok praktycznej znajomości języka angielskiego – ćwiczenia językowe: sprawności zintegrowane, wymowa, gramatyka praktyczna, pisanie.
 • Prace projektowe, konspekty i prezentacje ’microteaching’ w ramach metodyki nauczania języka angielskiego; praktyki zawodowe w szkołach różnego typu.