Studia II stopnia

Filologia

Już od 590 zł miesięcznie!

Wybrane zagadnienia

  • Dla wszystkich specjalizacji: blok praktycznej znajomości języka angielskiego (sprawności zintegrowane, gramatyka praktyczna, wymowa, pisanie); blok przedmiotów obejmujących kulturę, historię i literaturę krajów anglojęzycznych, blok przedmiotów językoznawczych; technologie informacyjne, język obcy (drugi);
  • Dla specjalizacji tłumaczeniowej: blok praktycznych zajęć warsztatowych (tłumaczenia pisemne i konsekutywne, warsztat pracy tłumacza, przekład specjalistyczny), teoria przekładu;
  • Dla specjalizacji komunikacja międzykulturowa w biznesie i reklamie: komunikacja międzykulturowa, sztuka argumentacji; elementy socjolingwistyki i pragmatyki.
  • Dla specjalizacji nauczycielskiej: moduł przedmiotów praktycznie przygotowujących do zawodu, zgodnie z rozporządzeniem ministerialnym, w tym psychopedagogika, psychologia, pedagogika, dydaktyka, technologie informacyjne w dydaktyce, akwizycja języka obcego.

 

UWAGA! Plan studiów może ulec zmianie.

 

 

 

Wybrane zajęcia praktyczne

  • Wykorzystywanie dostępnych narzędzi IT w ramach specjalizacji translatorskiej (produkty dostępne online; również funkcjonowanie w grupie studenckiej poza regularnymi zajęciami w mediach społecznościowych)
  • Warsztaty z Narzędzi pracy tłumacza (np. lokalizacja stron internetowych – praktyczne wykorzystywanie wiedzy lingwistycznej i interkulturowej oraz umiejętności IT; tworzenie podpisów filmowych)
  • Blok praktycznej znajomości języka angielskiego – ćwiczenia językowe: angielski z elementami przekładu, pisanie, gramatyka kontrastywna, składnia

 

UWAGA! Plan studiów może ulec zmianie.