Studia II stopnia

Filologia

Już od 630 zł miesięcznie!

Wybrane zagadnienia

  • Dla wszystkich specjalizacji: blok praktycznej znajomości języka angielskiego (sprawności zintegrowane, gramatyka praktyczna, wymowa, pisanie); blok przedmiotów obejmujących kulturę, historię i literaturę krajów anglojęzycznych, blok przedmiotów językoznawczych; technologie informacyjne, język obcy (drugi);

  • Dla specjalizacji nauczycielskiej: moduł przedmiotów praktycznie przygotowujących do zawodu, zgodnie z rozporządzeniem ministerialnym, w tym podstawy psychopedagogiki, metodyka nauczania języka angielskiego, emisja głosu, prawo oświatowe, najnowsze technologie w dydaktyce języków obcych;

  • Dla specjalizacji translatorskiej: blok praktycznych zajęć warsztatowych (tłumaczenia pisemne i konsekutywne, warsztat pracy tłumacza, przekład specjalistyczny), teoria przekładu;

  • Dla specjalizacji Komunikacja Międzykulturowa w Biznesie i Reklamie: komunikacja międzykulturowa, sztuka argumentacji; elementy socjolingwistyki i pragmatyki.


Wybrane zajęcia praktyczne

  • Wykorzystywanie dostępnych narzędzi IT w ramach specjalizacji translatorskiej (produkty dostępne online; również funkcjonowanie w grupie studenckiej poza regularnymi zajęciami w mediach społecznościowych).
  • Warsztaty pracy tłumacza (np. lokalizacja stron internetowych – praktyczne wykorzystywanie wiedzy lingwistycznej i interkulturowej oraz umiejętności IT; tworzenie podpisów filmowych).
  • Najnowsze technologie w dydaktyce języka obcego (laboratorium komputerowe).
  • Blok praktycznej znajomości języka angielskiego – ćwiczenia językowe: sprawności zintegrowane, wymowa, gramatyka praktyczna, pisanie.
  • Prace projektowe, konspekty i prezentacje ’microteaching’ w ramach metodyki nauczania języka angielskiego; praktyki zawodowe w szkołach różnego typu.