Studia II stopnia

Filologia angielska

Już od 580 zł płatnych w 10 ratach

Studia anglistyczne cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem ze względu na globalną dominację języka angielskiego i rozwój współpracy międzynarodowej. Program studiów jest skonstruowany według nowoczesnych standardów i stwarza możliwość zdobycia praktycznych umiejętności, wykraczających poza tradycyjne granice filologii (w tym język biznesu i marketingu, redagowanie przekazów medialnych, tłumaczenia dokumentów, przygotowanie do nauczania języka angielskiego). Zapewniamy duży wymiar zajęć praktycznej nauki języka angielskiego. Uczelnia z jednej strony oferuje gruntowne wykształcenie filologiczne – oprócz biegłej znajomości języka obcego, także przygotowanie językoznawcze, literaturoznawcze i kulturoznawcze oraz wszechstronną wiedzę o krajach anglojęzycznych, z drugiej strony obejmuje tak istotne elementy współczesnego rynku pracy, jak komunikacja międzykulturowa, wiedza o mediach, translatoryka, zastosowanie technologii informacyjnych w nauczaniu, komunikacja w biznesie.

Specjalizacje

 • Komunikacja międzykulturowa w biznesie i reklamie (Intercultural Communication in Business and Advertising) - NOWOŚĆ
 • Nauczycielska
 • Tłumaczeniowa
 • Kulturoznawczo-literaturoznawcza

Wybitni wykładowcy, praktycy

 • prof. zw. dr hab. Franciszek Grucza
 • prof. zw. dr hab. Tomasz P. Krzeszowski
 • prof. zw. dr hab. Aleksander Szwedek
 • prof. zw. dr hab. Jerzy Zybert
 • dr hab. Magdalena Bator, prof. SAN
 • dr hab. J. Semrau, prof. SAN
 • dr hab. Agnieszka Stępkowska, prof. SAN 

Dlaczego warto?

 • Absolwent otrzymujący tytuł magistra posiada wiedzę z zakresu fachowej terminologii języka angielskiego.

 • Jest w stanie tłumaczyć teksty oraz wypowiedzi, co umożliwia podjęcie pracy w charakterze tłumacza w międzynarodowych podmiotach gospodarczych.

 • Zdobyte wykształcenie metodyczne, dydaktyczne i merytoryczne zapewnia możliwość nauczania na wszystkich poziomach zaawansowania.

 • Wiedza tematyczna – fonetyka, historia, literatura – pozwala na obejmowanie stanowisk specjalistów z zakresu zjawisk i problemów kulturowych obszarów anglojęzycznych.

 • Absolwenci mogą bez problemu podjąć pracę w tak atrakcyjnych dziedzinach jak negocjacje, public relations oraz reklama.

 • Potwierdzeniem jakości kształcenia i siły naukowej kierunku Filologia Angielska jest przyznanie w październiku 2011 roku przez MNiSW uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo.