Studia II stopnia

Filologia angielska

Już od 580 zł płatnych w 10 ratach

Specjaliści z tytułem licencjata lub magistra filologii angielskiej posiadają biegłą znajomość języka, wiedzę merytoryczną i praktyczne umiejętności. Są przygotowani do pracy w zawodach:

 • tłumacza (w dziedzinie tłumaczeń pisemnych, a także symultanicznych, także w zakresie przekładu specjalistycznego),
 • nauczyciela języka angielskiego (w różnych typach szkół, na różnych etapach kształcenia),
 • redaktora w wydawnictwach obcojęzycznych.

 

Nasi absolwenci znajdą również zatrudnienie w:

 • instytucjach biznesowych,
 • organizacjach pozarządowych,
 • instytucjach kulturalnych i edukacyjnych,
 • turystyce,
 • reklamie,
 • administracji publicznej.

 

Kontynuacja nauki

Absolwenci studiów II stopnia mogą kontynuować edukację na:

 • studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) – nauki humanistyczne – językoznawstwo
 • studiach amerykańskich realizowanych we współpracy z Clark University z USA kończących się uzyskaniem tytułu Master of Science in Professional Communication
 • wybranych studiach podyplomowych.