Już od 590 zł miesięcznie!

Specjaliści z tytułem magistra filologii angielskiej posiadają biegłą znajomość języka, wiedzę merytoryczną i praktyczne umiejętności. 
Są przygotowani do pracy w zawodach:

  • tłumacza (w dziedzinie tłumaczeń pisemnych, a także symultanicznych, także w zakresie przekładu specjalistycznego)
  • redaktora w wydawnictwach obcojęzycznych

Nasi absolwenci znajdą również zatrudnienie w:

  • instytucjach biznesowych
  • organizacjach pozarządowych
  • instytucjach kulturalnych i edukacyjnych
  • turystyce
  • reklamie
  • administracji publicznej

 

Specjalizacja nauczycielska jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy w zakresie przygotowania absolwentów z podstaw nauczania języków obcych. Absolwentów rozpoczynających cykl kształcenia od roku akademickiego 2020/2021 i później obowiązują przepisy określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela – załącznik nr 1 (Dz.U. 2019 poz. 1450). Zgodnie z przepisami studenci, którzy ukończą pięcioletni cykl kształcenia (w ramach studiów I i II stopnia), na specjalizacji nauczanie języka obcego na studiach I stopnia i specjalizacji nauczycielskiej na studiach II stopnia, będą posiadać kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu, nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych, nauczyciela praktycznej nauki zawodu i nauczyciela prowadzącego zajęcia w szkołach podstawowych (bez edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III) i szkołach ponadpodstawowych.

Zajęcia w bloku ‘Praktyczna znajomość języka angielskiego’ doprowadzają studentów do poziomu odpowiadającego C1 (studia I stopnia) i C2 (studia II stopnia) w skali ESOKJ, przygotowując do certyfikatów, odpowiednio Cambridge Advanced (CAE) i Cambridge Proficiency (CPE).

 

Absolwenci studiów II stopnia mogą kontynuować naukę w SAN na studiach podyplomowych lub seminariach doktoranckich w zakresie językoznawstwa.