Studia II stopnia

Filologia

Już od 630 zł miesięcznie!

Dzięki praktycznemu walorowi naszych studiów kształcimy specjalistów przygotowanych do pracy w zawodach:

 • tłumacza w dziedzinie tłumaczenia zarówno ustnego, jak i przekładu literackiego,
 • redaktora w wydawnictwach obcojęzycznych,
 • nauczyciela języków obcych.

 

Nasi absolwenci znajdują również zatrudnienie w:

 • turystyce
 • agencjach reklamowych i PR,
 • mediach, wydawnictwach, rozrywce, przy produkcji telewizyjnej i filmowej,
 • instytucjach biznesowych, organizacjach pozarządowych i administracji publicznej, instytucjach kulturalnych i edukacyjnych, działach PR i marketingu,
 • sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków obcych.

Kontynuacja nauki

Absolwenci studiów II stopnia mogą kontynuować edukację na:

 • studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) – nauki humanistyczne – językoznawstwo
 • studiach amerykańskich realizowanych we współpracy z Clark University z USA kończących się uzyskaniem tytułu Master of Science in Professional Communication
 • wybranych studiach podyplomowych.