Studia II stopnia

Filologia

Już od 530 zł miesięcznie!

Po ukończeniu każdej specjalności – ze względu na uzyskane kompetencje – absolwent studiów II stopnia może znaleźć zatrudnienie w charakterze:

  • tłumacza (w dziedzinie tłumaczeń pisemnych, a także symultanicznych, także w zakresie przekładu specjalistycznego)
  • redaktora w wydawnictwach obcojęzycznych
  • doradcy, asystenta lub konsultanta w przedsiębiorstwach prowadzących współpracę z zagranicą

 

Nasi absolwenci znajdą również zatrudnienie w:

  • instytucjach biznesowych
  • organizacjach pozarządowych
  • instytucjach kulturalnych i edukacyjnych
  • turystyce
  • reklamie
  • administracji publicznej
  • sektorach usług wymagających zaawansowanej znajomości języków obcych

 

Absolwenci studiów magisterskich mogą kontynuować edukację na studiach doktoranckich.