Studia II stopnia

Facility Management*

Autorski program studiów, przygotowany przez Społeczną Akademię Nauk we współpracy z IFMA Polska nawiązuje do głównych obszarów dziedziny Facility Management. Od pierwszego semestru prowadzone są zajęcia praktyczne, dzięki czemu wiedzą teoretyczną kształci się pod okiem cenionych praktyków rynku. Studenci mają możliwość odbycia praktyk i staży w czołowych firmach działających w branży nieruchomości oraz w firmach partnerskich IFMA Polska.

Program realizowany w ramach specjalności Facility Management:

 • Przedmioty podstawowe i kierunkowe
 • Przedmioty do wyboru
 • Przedmioty specjalnościowe
 • Zarządzanie bezpieczeństwem ekonomicznym
 • Koncepcje zarządzania
 • Makroekonomia
 • Prawo cywilne
 • Etyka w biznesie
 • Prawo pracy
 • Psychologia zarządzania
 • Zarządzanie strategicznego
 • Zarządzanie procesami
 • Zarządzanie czasem i zmianami
 • Zarządzanie kompetencjami pracowniczymi
 • Kierowanie zespołem projektowym i pracowniczym
 • Prawo gospodarcze, publiczne i handlowe
 • Business English
 • Integracja Europejska
 • Instytucje Unii Europejskiej
 • Zarządzanie wiedzą i informacją
 • Biznes międzynarodowy
 • Prezentacje biznesowe
 • Etykieta i autoprezentacja
 • Budowanie i kreowanie marki
 • Zarządzanie płynnością finansową
 • Analiza porównawcza systemów gospodarczych
 • Komparatystyka finansów
 • Podstawy Facility Management
 • Innowacyjny Facility Management
 • Rynek nieruchomości – uczestnicy rynku Facility Management
 • Zrównoważone zarządzanie w obszarze Facility Management
 • Marketing usług Facility Management
 • Zarządzanie Kapitałem Ludzkim w obszarze Facility Management
 • Podstawy prawne Facility Management
 • Podstawy finansowe Facility Management
 • Informatyka w Facility Management
 • Infrastruktura i technika w Facility Management
 • Realizacja projektów Facility Management
 • Normy i standardy międzynarodowe w Facility Management