Studia II stopnia

Facility Management*

Facility Management to specjalność dotycząca kompleksowego zarządzania nieruchomościami w obszarze świadczenia usług na rzecz użytkowników nieruchomości, a także w obszarze obsługi infrastruktury nieruchomości. Absolwenci specjalizacji Facility Management poza dyplomem ukończenia studiów magisterskich otrzymają również prestiżowy certyfikat zawodowy międzynarodowej organizacji International Facility Management Association (IFMA).

Dlaczego warto wybrać tę specjalność?

Rynek nieruchomości zalicza się obecnie do najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków pracy, a rynek usług Facility Management jest rynkiem usług wymagających wysokiej klasy specjalistów w zakresie:

 • kompleksowego zarządzania;
 • nauki o administracji;
 • budowania relacji międzyludzkich;
 • znajomości techniki i technologii wykorzystywanych w budownictwie;
 • komunikacji;
 • prawa krajowego i międzynarodowego;
 • znajomości standardów i norm międzynarodowych.

 

Studenci specjalizacji Facility Management rozwiną swoje umiejętności inżynierskie oraz menedżerskie w zakresie zarządzania budynkami. Zapoznani zostaną z tradycyjnymi i najnowszymi systemami sterowania komfortem fizycznym i bezpieczeństwem w budynku. Zostaną przygotowani do podejmowania decyzji w zakresie eksploatacji, utrzymania i wykonywania remontów instalacji technicznych w budynkach. Oznacza to, że absolwent kierunku Zarządzanie o specjalności Facility Management uzyska bardzo szerokie spektrum wiedzy, kompetencji i umiejętności, które pozwolą na znalezienie odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z posiadanym wykształceniem.

 

Ze względu na praktyczny charakter studiów absolwent ma możliwość podjęcia pracy w renomowanych firmach krajowych i międzynarodowych. Jednocześnie ważnym aspektem dla absolwenta studiów Facility Management jest możliwość podjęcia pracy za granicą, ponieważ program studiów oparty został na międzynarodowym programie IFMA oraz Clark University. Studenci specjalności Facility Management będą mieli możliwość odbycia praktyk zawodowych w najlepszych firmach działających na rynku nieruchomości.

Wybitni wykładowcy, praktycy

Zajęcia prowadzone są przez wykładowców Społecznej Akademii Nauk oraz członków IFMA Polska, którzy posiadają doświadczenie w branży nieruchomości.

 

Studia mają charakter interdyscyplinarny, tj. pojawiają się tam bloki tematyczne związane z zarządzaniem, marketingiem, strategią, prawem, finansami, infrastrukturą, techniką. Jeśli chodzi o praktyków, na specjalności Facility Management wykładają prezesi, wiceprezesi zarządu oraz top managerowie z firm działających na rynku nieruchomości, wskazani przez International Facility Management Association (partnerzy IFMA).

 

Partnerzy IFMA Polska to m.in.:

 • Organizacje i stowarzyszenia branżowe działające na rynku nieruchomości;
 • Firmy doradcze i agencje nieruchomości;
 • Firmy świadczące kompleksowe usługi w obszarze zarządzania nieruchomościami;
 • Firmy rekrutacyjne i świadczące usługi zatrudnienia w obszarze zarządzania nieruchomościami;
 • Firmy consultingowe;
 • Właściciele nieruchomości;
 • Partnerzy technologiczni operujący na rynku FM;
 • Deweloperzy i firmy FIT-outowe;
 • Firmy prawnicze i kancelarie prawne specjalizujące się w obsłudze prawnej nieruchomości.