Studia II stopnia

Facility Management*

W Polsce, w obszarze obsługi nieruchomości i świadczenia usług na rzecz nieruchomości, działa ok. 4 000 firm. Zatrudniają one ponad 500 tysięcy osób m.in. w ramach:

  • firm usługowych;
  • firm zarządzających nieruchomościami;
  • firm deweloperskich;
  • firm technologicznych;
  • firm doradczych, agencji nieruchomości.

Stwarza to ogromny rynek pracy o wartości 6–7% polskiego PKB, gdzie średnie wynagrodzenie znacznie przewyższa średnie wynagrodzenie w kraju.

 

Absolwent specjalności Facility Management będzie mógł podjąć pracę w:

  • organizacjach i stowarzyszeniach branżowych działających na rynku nieruchomości
  • firmach świadczących usługi zarządzania nieruchomościami, obsługi technicznej nieruchomości, usług infrastrukturalnych;
  • firmach doradczych i agencjach nieruchomości
  • firmach prowadzonych na zasadach własnej działalności gospodarczej;
  • jednostkach administracji rządowej i samorządowej w wydziałach: nadzoru budowlanego, architektury, infrastruktury.