Studia II stopnia

Digital marketing i Social Media*

Już od 480 zł miesięcznie!

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

Społeczna Akademia Nauk kształci najwyższej klasy specjalistów z zakresu zarządzania. Studenci nie tylko zdobywają wiedzę teoretyczną, ale poznają także najlepsze praktyki wykorzystywane w zarządzaniu współczesną organizacją, sposoby służące wzmacnianiu pozycji firmy na rynku oraz usprawniające jej funkcjonowanie. Podczas dwuletnich studiów studenci mają okazję poznać zasady zarządzania przedsiębiorstwem oraz szlifować własne pomysły biznesowe. 

Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie (w specjalności Digital marketing i Social Media) rozwijają kompetencje niezbędne do podjęcia pracy zawodowej na stanowiskach specjalistycznychkierowniczych średniego i wyższego szczebla, doradcówliderów projektów w przedsiębiorstwach, grupach kapitałowych: specjalistów marketingu internetowego, kierowników projektów (PM) w obszarze online; pracowników agencji interaktywnych.

Dlaczego warto?

 • Praktyczny charakter zajęć dydaktycznych
  Omawianie studiów przypadków, analiza i rozwiązywanie realnych problemów z zakresu Digital marketingu i Social Mediów
 • Program studiów odpowiadający na wyzwania rynku pracy
  Program studiów konsultowany z pracodawcami i przedstawicielami biznesu tak, aby jak najbardziej odpowiadał potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.
 • Wybitni wykładowcy i praktycy 
  Wykłady specjalnościowe prowadzone przez doświadczonych praktyków, którzy znają realia rynku i aktualnie występujące problemy.
 • Studenci studiów drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie oprócz czterech semestrów studiów magisterskich dodatkowo uczestniczą od drugiego semestru w zajęciach ze studiów podyplomowych. W efekcie po dwóch latach otrzymują dyplom magistra oraz dyplom ukończenia trzysemestralnych studiów podyplomowych.
 • Planowane studia podyplomowe:
  • Information management: media and business
  • Edukacja medialna
  • Dziennikarstwo modowe
   Czas trwania: 3 semestry

 

Wykładowcy-praktycy

 

 

dr Beata Runiewicz

Adiunkt w Społecznej Akademii Nauk (SAN) w Warszawie. Doktor nauk humanistycznych z zakresu pedagogiki. Koordynator kierunku Zarządzanie studia magisterskie w SAN. Pracownik dydaktyczny Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Specjalistka z zakresu państw bałtyckich (Litwa, Łotwa, Estonia), bezpieczeństwa narodowego, zarządzania, polityki oświatowej, praw i wolności człowieka i obywatela.

 • dr Jacek Mikucki - członek zespołu redakcyjnego czasopisma naukowego „Central European Journal of Communication”. Ma doświadczenie zawodowe w pracy w redakcjach (m.in. Super Express TV, Eska.pl), działach marketingu oraz działach public relations i komunikacji wewnętrznej.
 • dr inż. Ewa Jaska - specjalistka w zakresie teorii komunikowania społecznego, a w szczególności zagadnień związanych
  z: komunikowaniem masowym, rynkiem medialnym, zarządzaniem mediami, komunikacją przedsiębiorstwa z rynkiem.
 • dr Katarzyna Bąkowicz — współzałożycielka i dyrektor programowy pierwszego w Polsce radia dla dzieci — Radia Bajka. Współpracowała z mediami, przygotowując i szkoląc dziennikarzy do pracy antenowej (TVN, TVP, Polsat, Polskie Radio, Radio Kolor). Jest stałą konsultantką w zakresie komunikacji medialnej oraz wizerunku dla firm, instytucji oraz polityków. Przygotowuje strategie wizerunkowe i PR-owe.
 • dr Monika Weychert – dziennikarka i specjalistka w zakresie krytyki artystycznej.