Studia II stopnia

Digital marketing i Social Media*

Już od 480 zł miesięcznie!

  • Absolwent studiów II stopnia Digital marketing i Social Media (profil na kierunku Zarządzanie) będzie potrafił strategicznie wykorzystywać media społecznościowe w celach marketingowych i promocyjnych; planować i zarządzać kampaniami realizowanymi w świecie wirtualnym; analizować dane; stosować nowatorskie i nowoczesne metody działań promocyjno-sprzedażowych w obszarze Internetu; tworzyć i zarządzać marką (Brand Marketing).
  • Celem studiów  Digital marketing i Social Media jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności umożliwiających im wykorzystanie Internetu do tworzenia wizerunku marki; narzędzi pozwalających na rebranding; planowania kampanii PR; nabycie wiedzy z zakresu CSR i kultury organizacji; nabycie umiejętności targetowania, analizowania i monitorowania relacji z klientami. Digital marketing stał się obecnie podstawową formą reklamowania się dla wielu przedsiębiorstw i kanałem komunikacji z potencjalnym klientem, z którego może skorzystać praktycznie każda firma, niezależnie od zakresu działania, branży, wielkości czy budżetu.
  • Kontakt z wykładowcami oraz innymi studentami pozwala na rozwijanie własnych pomysłów i idei. Dzięki możliwości swobodnego prezentowania własnych pomysłów i konstruktywnemu podejściu do pracy absolwenci kierunku zarzadzanie zyskują nowe spojrzenie na dotychczas realizowane projekty i procesy biznesowe. Efektem tych refleksji są często nowe pomysły biznesowe, wdrożenia czy innowacje w prowadzonych przez studentów firmach.
  • Zdobyte podczas studiów wiedza i umiejętności będą przydatne zarówno w przypadku podjęcia pracy zawodowej na rynku krajowym lub zagranicznym, jak i w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej.